Pressemeddelelse

Hurtig byggesagsbehandling i Furesø

Borgere og virksomheder får fortsat behandlet byggesager dobbelt så hurtigt i Furesø som i Nordsjælland i gennemsnit.

Det tager i gennemsnit 42 dage at få behandlet sin byggesag i Furesø Kommune. Det viser KL’s seneste oversigt over sagsbehandlingstider i Danmark. Det er dobbelt så hurtigt som Nordsjælland generelt, hvor det i gennemsnit tager 88 dage. Og det er tre gange så hurtigt som hovedstadsområdet, hvor sagsbehandlingstiden i gennemsnit er 127 dage.

På landsplan var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 75 dage, hvilket er en stigning på 12 dage i forhold til året før. I Furesø er sagsbehandlingen steget med 11 dage i forhold til sidste år.  

”Når borgere glæder sig til at bygge om eller bygge til er det ulideligt at vente på en tilladelse, de gjort sig umage med at søge. Derfor har vi stort fokus på sagsbehandlingstiden i Furesø. Jeg er stolt af, at vi fortsat ligger så flot sammenlignet med vores nabokommuner. I den forbindelse vil jeg takke for den forståelse og tålmodighed, som mange borgere har vist i en tid med øget sagsbehandlingstider. Jo færre rykkere, der skal svares på, jo mere tid kan sagsbehandlerne bruge på at få afgjort de mange sager. Denne tålmodighed vil der også i år være brug for, mens vi arbejder os ned i bunkerne, siger Anny Toftkær, afdelingsleder i Plan og Byg i Furesø Kommune.

Furesø Kommune har igennem en årrække haft særligt stort fokus på erhvervsbyggesager, hvor kommunen behandler ansøgninger fra virksomheder i et særligt ’fast track’ og løbende drøfter virksomhedernes behov med Furesøs erhvervsforeninger. Igen i år er det glædeligt, at Furesø Kommune overholder servicemålet i begge af de to kategorier, der måles på.

Gode ansøgninger giver hurtigere sagsbehandling

”Det kan være vanskeligt at udfylde en ansøgning. Når ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger, kan forvaltningen hurtigere sagsbehandle den. Når der er tale om større projekter, anbefaler vi klart, at man får hjælp af en professionel rådgiver. Man kan undgå uheldige fejl, og ofte kan vi behandle ansøgningen hurtigere," fortæller afdelingsleder Anny Toftkær.

Hun forklarer, at borgere skal sende deres byggeansøgning elektronisk via hjemmesiden bygogmiljoe.dk, hvor man også finder i vejledninger til ansøgningsprocessen.

Nybyggeri

Skal du bygge ud eller bygge om?

Hvad skal man være opmærksom på, når man søger om byggetilladelse? Det og meget andet kan du få svar på her.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

mandag-tirsdag og torsdag-fredag 12:30-13:30.
Tlf. 72354000