Pressemeddelelse

Ungekulturhuset får faste åbningstider i hele 2023

På baggrund af Furesø Ungepanels anbefaling har udvalg for Kultur, Fritid og Idræt den 10. januar besluttet, at de 50.000 kr., der ellers er afsat til ’Unge Penge Puljen’, skal gå til at bemande Ungekulturhuset.

Furesø Ungepanel blev stiftet i oktober 2018 og har siden fungeret som unges politiske talerør i Furesø. De driver Ungekulturhuset og gennemfører kulturprojekter og events ofte med hjælp og støtte fra ’Unge Penge Puljen’. Ungepanelet udtrykker dog i deres anbefaling til Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, at de mener, at pengene fra Unge Penge Puljen, som normalt støtter flygtige aktiviteter og events, vil gavne flere unge ved at understøtte et mere tilgængeligt og permanent ungemiljø i Ungekulturhuset. Det bakkede det politiske udvalg Kultur, Fritid og Idræt op om den 10. januar 2023, fortæller formand Tine Hessner.

”Det er helt essentielt, at Furesø Kommune er et sted, hvor unge engagerer sig og kan få indflydelse. Sådan er det med Furesø Ungepanel. De er samtidig eksperter på lige netop dette område, hvormed vi entydigt er blevet enige om at imødegå deres forslag,” siger Tine Hessner (B), formand for Kultur, Fritid og Idræt.

Flere besøgende

Furesø Ungepanel lavede fra oktober til december 2022 et forsøg, hvor Ungekulturhuset blev holdt åbent fem dage om ugen ved at ansætte unge til bemanding. Besøgstallet steg væsentligt og tiltrak både nye brugergrupper og gengangere.

”Ved at aflønne nogle unge, sikrer vi, at Ungekulturhuset er tilgængeligt med faste åbningstider, så flest mulige af kommunens unge kan få glæde af huset. Furesø Ungepanel er fortsat taknemmelig for, at UKH eksisterer, og vi vil fortsat kæmpe for et bedre, større og bredere ungemiljø i 2023,” siger Mads Frederik Poulsen, medlem af Furesø Ungepanel.

De alsidige programmer for efterårets åbningsdage i Ungekulturhuset gav en mere mangfoldig brugertype og mere aktivitet på de sociale medier. Særligt fodboldaftenerne og events forbundet med halloween og jul var velbesøgte. Men der var også besøg af flere skoleelever, som kom direkte efter skole og ungdomsforeninger, som har benyttet Ungekulturhuset til aftenmøder, fordi de har set på Instagram, at der var åbent.

Ungekulturhuset åbner igen den 1. februar, hvor de nye åbningsdage vil blive meldt ud.

Kontakt

Den kommunale ungeindsats

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf. 7235 5100

kui@furesoe.dk

Ungekulturhuset

Ballerupvej 31
3500 Værløse