Pressemeddelelse

70 skolebørn med autisme møder musikken i Furesø

Furesøs børn og unge med autisme har startet et unikt skoleår. De får et enestående møde med musikken hver uge. Noget, som børn og unge indenfor autismespektret sjældent eller aldrig oplever. Under-visningen er et modelforsøg.

Et unikt skoleår er startet på Lille Værløse Skoles gruppeordning for børn og unge indenfor autismespektret i Furesø. Frem til årsskiftet får mere end 70 elever for første gang i skolens historie musikundervisning på skoleskemaet to gange. Det er unikt for Danmark. Undervisningen er et modelforsøg, som er muligt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen på 1.010.000 kr.

De første uger med musikundervisning er gået over al forventning på Lille Værløse Skole. Musikskoleleder Jes Gram fra Furesø Musikskole fortæller:

"Musikundervisningen er skudt godt i gang efter et forår med grundig planlægning og kompetenceudvikling af vores musikskolelærere. Det er noget, der får smilene frem hos os alle, at skolebørnene nu kan få den bedst mulige musikundervisning.”

Formålet med projektet ’Mød Musikken’ er at tilbyde børn og unge indenfor autismespektret musikundervisning, da de sjældent eller måske endda aldrig har oplevet at få musikundervisning. Projektet er et samarbejde mellem Furesø Musikskole, Lille Værløse Skole, en lektor og underviser fra Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet samt Furesø Kommune.

Lille Værløse Skole er begejstret for samarbejdet

Modelforsøget er ikke blot nyt i Furesø Kommune. ”Det er helt enestående, at specialtilbud kan modtage musikundervisning i så stor en skala”, fortæller Emilie Schou Svejstrup, souschef og afdelingsleder for gruppeordningen og tilføjer: ”Forskningen peger tilmed på, at musikundervisning kan understøtte elevernes personlige, sociale og faglige udvikling”.

Skoleleder på Lille Værløse Skole, Peter Thomsen, fortsætter: 

”Vi er stolte over, at vi kan tilbyde musikundervisning til vores elever i deres trygge og velkendte rammer som del af deres skoleskema i efteråret. Det skaber stor værdi for alle, når vi kan skabe tværfaglige samarbejder med musikskolen og den vej lave nye undervisningstilbud til børn og unge i Furesø.”

Projektet med musikundervisning løber over 16 uger. Alle erfaringer samles op, så de fortsat kan være en ressource for kommunens børn og unge indenfor autismespektret.

Om projektet

Furesø Musikskole og Lille Værløse Skole har modtaget 1.010.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet ”Mød Musikken” i Furesø Kommune. Midlerne bidrager til at udvikle nye musiktilbud til børn og unge med autisme. I alt har den landsdækkende pulje ”Grib Engagementet” uddelt 40 millioner kroner til 25 forskellige kommunale modelforsøg, der skal udforske langtidsholdbare modeller for at give flere børn og unge adgang til kunst- og kulturaktiviteter.

Kontakt

Lille Værløse Skole

Ryetvej 1
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7300

Furesø Musikskole

Kulturhuset
Stavnsholtvej 3
3520 Farum