Pressemeddelelse

Vilde vejkanter vinder frem i Furesø

I Furesø bliver de vilde vejkanter i byerne nu føjet til listen over områder, der skal plejes ud fra hensyn til naturen. Det sker for at tilgodese insekter og fauna og som en del af Furesøs bidrag til Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

Mens alting spirer frem lige nu, viser effekterne af en politisk beslutning fra februar 2022 sig rundt om i Furesøs byer. Dengang besluttede kommunens udvalg for Natur og Klima nemlig, at der skal tages et endnu større hensyn til artsrigdommen i byområderne.

Det betyder, at græsset i de kommunale græsrabatter fremover kun bliver slået 1-3 gange om året, hvis ikke trafiksikkerheden eller andre praktiske hensyn kræver det. På den måde får blomster, der vokser i græsset, lov til at blomstre til glæde for bier, sommerfugle og en masse andre insekter.

Samtidig ændrer naturen i byerne udtryk, når græsset ikke bliver holdt som kort plænegræs længere. Det fortæller udvalgsformand for Natur og Klima, Lene Munch-Petersen (A), der glæder sig over, at Furesø Kommune nu giver 'rabatter' til det vilde Furesø og sætter endnu mere målrettet ind på at skabe natur i byen.

”Vi skal fremme biodiversiteten alle de steder, vi kan. Vores vejrabatter binder naturområder sammen som spredningsveje for dyr og planter. Samtidig er rabatter synlige for alle, og jeg håber, det vil rykke til folks natursyn og inspirere dem til også at kaste sig ud i egne biodiversitetsprojekter. Om ikke andet så for ens egens skyld. Man bliver simpelthen glad af en natur, der blomstrer og summer,” siger hun.

Bypark har inspireret til mere

Afsættet er Furesø Kommunes ambitiøse mål på naturens vegne. Frem mod 2030 skal 50 procent af kommunens dyrkningsarealer omlægges til natur, der skal fokus på mindst 20 sjældne eller sårbare arter og deres levesteder og invasive arter skal bekæmpes på mindst 80 procent af kommunens arealer.

Derfor er der de seneste år ændret markant i græsslåningsrutinerne og en række initiativer, der fremmer biodiversiteten, er skudt op.

Blandt andet blev et ensartet græsareal i Farum i 2021 omdannet til en lille bypark med fokus på biodiversitet. Parken skal inspirere til, hvilke elementer der kan gavne vilde planter og insekter i ens egen have. Samtidig kan den vildere bynatur være med til at justere vores opfattelse af, hvordan det grønne i byen skal se ud, mener næstformand for Natur og Klima, Øjvind Vilsholm (Ø).

”Parken redder jo ikke naturen i sig selv. Det her handler om formidling af det gode budskab, og når vi alle gør lidt - om det så er at lave et buskads i vores have eller ændre en del af vores egen græsplæne til vilde blomster - så kan det gøre en lille forskel, og måske blive til mulige spredningskorridorer for dyr eller insekter. Jeg håber, borgerne vil tage godt imod de vilde tiltag i kommunen, for de kan gøre en forskel tilsammen. Og det har vores dyre- og planteliv alvorligt brugt for,” understreger han.

Sammen om et vildere Furesø

At Furesø skal være vildere og med til at bremse tilbagegangen i biodiversitet, er en opgave alle kan være med på. I 2021 blev projektet Vild Have Ambassadør søsat af en gruppe engagerede borgere i Hareskovby og Danmarks Naturfredningsforening i Furesø. Her er formålet at klæde haveejere på til at gøre deres egen have mere vild og samtidig inspirere andre. Engagementet blomstrer netop nu, hvor ambassadørerne afholder en stor biodiversitetsfestival den 12. juni på Skolelandbruget. Festivalen skal netop inspirere alle nysgerrige til at gøre en forskel for biodiversiteten der, hvor de selv bor.

Læs mere om alle kommunens vilde tiltag på https://vild.furesoe.dk/

Græsslåning, Rabat, Traktor, Slangerupvej i Farum

Sådan slår vi græsset i Furesø

Fokus på biodiversitet og mere natur fylder meget i Furesø Kommune. Derfor vil du nu se, at stort set alle græsrabatter i kommunen bliver plejet med f…

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)