Pressemeddelelse

Ny lokalplan skal omfatte hele Akacietorvet

Det politiske udvalg Plan og Byudvikling behandlede den 10. maj et lokalplanforslag med udvikling af dele af Akacietorvet. Udvalget besluttede, at et forslag skal omfatte hele Akacietorvet og vil gerne høre nye, visionære og realistiske løsningsforslag fra borgere og virksomheder.

Efter en periode med borgermøder og debat behandlede Plan og Byudvikling i maj et tilpasset forslag til Lokalplan 153 for Akacietorvet. I det nye forslag var boligbyggeriet nedskaleret i forhold til forslaget, som var blevet præsenteret i december 2021.

Flere ejere af Akacietorvet

Mange har kritiseret, at kun den vestlige del af Akacietorvet udvikles. Årsagen til det er, at torvet er opdelt i to ejendomme, og at kun den ene ejer ønsker forandringer her og nu.

Udvalg ønsker at udvikle hele Akacietorvet

Et enigt udvalg besluttede imidlertid at undersøge muligheden for at udvikle hele torvet. Derfor vil der blive lavet et revideret forslag til lokalplan.

Udvalgsformand Bettina Ugelvig (A) opfordrer borgerne og foreningerne, som har engageret sig i udviklingen af Akacietorvet til at tænke deres ønsker og visioner ind i den sammenhæng, at Akacietorvet har flere forskellige ejere. 

”Vi har lyttet til de mange synspunkter, vi har fået gennem borgerinddragelsen og set i det katalog af ønsker, som vi har modtaget. I udvalget ønsker vi ligesom mange borgere, at der sker noget på torvet - også i den gamle Aldi-bygning. Derfor vil vi meget gerne høre bud fra lokale foreninger, forretninger og borgere, om hvordan dette kan ske med udgangspunkt i de faktiske rammer i området, hvor vi har flere private ejere af bygninger og kommunal jord”, siger Bettina Ugelvig, udvalgsformand for Plan og Byudvikling.

Næstformand Egil Hulgaard (C) er enig i, at der skal ske en udvikling af torvet:

”Akacietorvet har fortsat ikke den attraktion, som torvet fortjener, og dialogen med borgerne har afdækket et engagement som skal inddrages mere i udviklingen af torvet. Ambitionen er stadig at give mulighed for, at Akacietorvet kan udvikles til et attraktivt og livligt mødested for lokalområdet”, siger Egil Hulgaard, næstformand for Plan og Byudvikling.

Plan og Byudvikling besluttede, at lokalplanforslaget bearbejdes af forvaltningen med henblik på et revideret udkast til lokalplansforslag, der åbner mulighed for ny bebyggelse, men som udgangspunkt ikke forudsætter salg af kommunale arealer.

Kontakt

Bettina Ugelvig

Bymidten 73E, 2.
3500 Værløse 
Tlf.: 7216 5909
E-mail: bum1@furesoe.dk

Egil Hulgaard

Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188