Pressemeddelelse

Furesøs skolebørn trives

I Furesøs folkeskoler trives 94,7 procent af børnene. Det er 3. højest i Danmark. Samtidig er det faglige niveau steget, og Furesøs folkeskoler er de 7. bedste fagligt set i Danmark. Det viser de nyeste nøgletal. Nu har samråd og byråd behandlet nøgletallene på skoleområdet.

Furesø Byråd behandlede 27. april en nøgletalsrapport om Furesø skolevæsen 2020-2021. Rapporten gav status på elevernes trivsel, deres faglige resultater ved folkeskolens prøver og tilslutningen til ungdomsuddannelser.

Eleverne trives

Nøgletallene viser, at 94,7 procent af eleverne trives i Furesøs folkeskoler.

”Vi kan være super stolte af den høje kvalitet i Furesøs folkeskoler. Eleverne trives, de udvikler sig fagligt og personligt, og de søger videre til ungdomsuddannelser efter skolen. Furesøs folkeskoler ligger i top sammenlignet med landets kommuner. Vi har fortsat en stor opgave med at skabe flere deltagelsesmuligheder for alle børn i den lokale folkeskole, så alle får de bedste forudsætninger for at trives, dannes, lære og udvikle sig”, siger udvalgsformand for Børn og Skole, Muhammed Bektas (S).

Den nationale sundhedsprofil, der blev offentliggjort den 10. marts 2022 viser, at det går den forkerte vej med den mentale sundhed især for yngre aldersgrupper i Danmark. Derfor er der trods de flotte trivselsresultater fortsat grund til opmærksomhed på børn og unges trivsel også efter to år med corona.

Top10 fagligt, og elever fortsætter uddannelsen
Furesøs folkeskolers faglige niveau i de bundne afgangsprøver er steget, og Furesøs folkeskoler er de 7. bedste i landet fagligt set, viser nøgletallene. Forvaltningens opgørelse viser, at gennemsnittet i kommunen er steget 0,9 karakterpoint fra 7,7 i skoleåret 2016/17 til 8,6 i skoleåret fem år efter. Alle elevernes afsluttende standpunktskarakterer i de bundne prøvefag fra alle syv folkeskoler er medtaget.

Næsten alle elever fortsætter i ungdomsuddannelse i Furesø. 92,4% af de elever, der afsluttede 9. klasse i 2020 var i gang med en ungdomsuddannelse pr. 30. september 2021. Det er 10. højeste tilslutning i landet.

”Eleverne i Furesø efterspørger ligesom i resten af landet i den nationale trivselsundersøgelse motiverende undervisning, der giver eleverne mulighed for mere medbestemmelse. Vi skal skabe rammer, der sikrer, at vores elever får mulighed for mere indflydelse på undervisningen. Det vil sikre at eleverne bliver engagerede og deltagende bredt set, og det har fremtidens demokrati brug for”, siger Anders Medum Groth (B), næstformand i Børn og Skole.

Nøgletalsrapporten er drøftet af samrådet på skoleområdet

Den 21. marts 2022 drøftede samrådet på skoleområdet med stort engagement nøgletalsrapporten. Samrådet er et dialogforum, der drøfter Furesøs folkeskolers vilkår og udvikling. De bakkede op om de væsentligste udviklingsområder for Furesøs folkeskoler, der netop er blevet godkendt af byrådet. Samrådet består af politikere, forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra eleverne, medarbejderne og skolelederne.

Her skal skolerne udvikle sig

Nøgletalsrapporten konkluderer i sin helhedsvurdering, at Furesø Skolevæsen fortsat skal udvikle flere og bedre deltagelsesmuligheder for flere børn i den lokale folkeskole, så alle får de bedste forudsætninger for at trives, dannes, lære og udvikle sig.  Furesøs folkeskoler skal også skabe motiverende og alsidig undervisning, der giver eleverne mulighed for medbestemmelse. Desuden skal skolerne fortsat realisere Furesø fælles lærings- og dannelsessyn, der bl.a. er en modvægt til usundt præstationspres og individualisering. Det flugter Furesøs 2030-mål om at sikre det gode børneliv.

I det fælles lærings- og dannelsessyn på Furesøs skoler er der ikke kun fokus på faglighed her og nu, men også på eleverne sociale og personlige kompetencer og det langsigtede mål for deres læring og udvikling – deres dannelse. Det fælles lærings- og dannelsessyn blev vedtaget politisk i august 2021 og er en del af udmøntningen af Furesøs 2030-mål om at sikre det gode børneliv og målene for børn og unges trivsel, læring og dannelse.

Kontakt

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 3937

Anders Medum Groth

Pipersvej 17
3520 Farum
E-mail: Mdg1@furesoe.dk

 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000