Pressemeddelelse

Klimaforum Furesø sætter fart på klimadagsordenen

Et fælles klimaforum for hele Furesø Kommune skal medvirke til, at vi i Furesø er CO2-neutrale inden 2030, at vi i 2035 udleder mindre CO2, end vi selv producerer, og at vi er tilpasset fremtidens klimaforandringer senest i 2050.

Et nyt klimaforum samler nu borgere, virksomheder, foreninger og organisationer samt Furesø Kommune i det fælles mål at sætte handling bag Furesøs høje ambitioner på klimaområdet. For selv om aktørerne, der bidrager til Furesø Kommunes samlede CO2-udledning er mange og forskellige, har de én ting til fælles. De er alle en del af løsningen, hvis Furesø Kommune inden 2030 skal opnå klimaneutralitet, ikke kun som organisation, men endnu vigtigere; som geografisk område.

Inden 2035 er det ydermere målet, at Furesø bidrager positivt til CO2-reduktionen i verden ved at binde mere CO2, end vi forbruger. Og endelig skal vi i 2050 have tilpasset os, så vi står godt rustet mod fremtidens klimaforandringer.

"Det er ambitiøse mål, vi sætter politisk. Både for os selv som kommune og for vores borgere og virksomheder. Derfor glæder det mig virkelig at se den virkelyst og iderigdom, deltagerne i Klimaforum Furesø lagde for dagen ved vores fælles møde," fortæller Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

"Men det er også bydende nødvendigt med en fælles plan og et bredt samarbejde om at nå målet. Der er brug for, at både kommune, virksomheder og borgere handler nu. Med Klimaforum Furesø får vi først og fremmet koordineret alle de indsatser, vi sætter i gang på tværs af Miljørådet, klimaorganisationer, boligselskaber, virksomheder, ungepanel, biblioteker og mange flere og delt denne viden. Det bliver et langt sejt træk, men vi tager det i fællesskab," supplerer formand Natur og Klimaudvalgte, Lene Munch-Petersen (A).

CO2-udledningen i Furesø sker især i hjemmene og i virksomhederne, når vi handler, transporterer os eller bruger energi til for eksempel opvarmning. Derfor er der brug for, at alle bidrager til at gennemføre klimaindsatser i de mange lokale netværk og fællesskaber, de er en del af. Her er Klimaforum et rigtig godt samarbejdsforum, der tænkes samlet 2 gange om året for at gøre status.

Allerede på første møde i Klimaforum Furesø opstod knap 30 ideer heraf 11, der bliver sat i gang med det samme. Mette Madvig fra Klimabevægelsen fortæller, at Klimabevægelsen, Furesø Bibliotekerne og Ungepanelet er gået sammen om at arrangere klimacaféer.

"Det er vigtigt, at vi laver klimaarrangementer på nye måder og inviterer alle til at komme. Det er derfor, vi vil arrangere klimacafeerne," fortæller hun.

Rigtig mange af indsatserne retter sig mod at sprede budskabet til familier, virksomheder og foreninger. Alle skal kunne se sig selv gøre en forskel. Derfor har Klimaforum Furesø også aftalt at arrangere et Klimafolkemøde allerede 10. september i Værløse, der med debatter og boder skal skabe opmærksomhed om klimatiltag og gode løsninger på CO2-reduktion.

Klimaforum Furesø

Deltagerne i Klimaforum Furesø tæller de 12 foreninger og repræsentanter i Miljørådet, Furesøs boligorganisationer, erhvervskontaktudvalget, en repræsentant for Furesøs klimafamillier og lokale klimainitiativer (Klimabevægelsen, Klimapåmindelser i Furesø, klimasiden.dk), oplysningsforbundene, Furesø fælleselevråd, Ungepanelet, Furesø Bibliotek, Fontænehuset, Lille Værløse Skole og børnehuet Bøgely, politikerne i Natur- og Klimaudvalget og borgmester Ole Bondo Christensen.

Hvis du har en god ide til Klimafolkemødet, gerne vil bidrage eller være frivillig, er du meget velkommen til at kontakte projektleder for Furesøs Klimaplan, Stine Rahbek Pedersen, srp1@furesoe.dk eller tlf. 7216 4142

Billede Af De Mange Repræsentanter For Foreninger Og Organisationer, Der Er Repræsenteret I Klimaforum Furesø Og Skal Være Med Til At Sætte Fart På Co2 Reduktionerne I Furesø

2030 plan for klima og grøn omstilling

2030 plan for klima og grøn omstilling handler om, hvad kommunen, borgerne og virksomhederne skal gøre for at reducere CO2 -udledningen med 70 %.

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)