Pressemeddelelse

Byd ind på Furesøs udvikling for de næste 12 år

Arbejdet med en ny Planstrategi 23 går nu i gang. Planstrategien sætter rammerne for Furesøs udvikling de næste 12 år og bliver afsættet for Furesøs kommende Kommuneplan 2024.

Furesø Byråd besluttede den 27. april 2022 at sætte retning for Furesø Kommunes udvikling de kommende 12 år med en ny planstrategi. Planstrategiens rolle er at sikre en strategi for kommunens udvikling og vægte de mange hensyn, der skal tages, når man laver planlægning med så langt et sigte. Det kan for eksempel handle om placering af kultur- og fritidstilbud, erhvervsudvikling, fortætning i byområder mv. Planstrategien skal belyse de emner og konkrete indsatser, som skal have særligt fokus i de kommende års planlægning.

”Det ligger fast, at byudviklingen i Furesø skal være både bæredygtig og grøn. Men hvordan vi planlægger det i detaljer, hvordan vi sikrer gode rammer om borgerne og hvad der skal til, kan der være mange holdninger til. Derfor ser vi meget frem til at høre borgernes ønsker til kommunens og lokalsamfundenes udvikling, så vi kan skabe en god og samlet plan for fremtidens Furesø” siger Bettina Ugelvig (A), formand for Plan og Byudvikling.

En grøn og bæredygtig strategi

Den kommende Planstrategi 23 omfatter også Agenda 21-strategien, som er den samlede oversigt over Furesø Kommunes initiativer rettet mod den grønne omstilling. Og det grønne bliver et helt centralt fokus i denne planstrategi, hvor der blandt andet også skal findes plads til fremtidens spildevandsløsninger og klimasikring. Det fortæller udvalgsformand fra Natur og Klima, Lene Munch-Petersen (A).
”Furesø Kommune er ambitiøs på klimaområdet. Derfor skal vi sikre, at kommunens udvikling også fortsat er grøn og bæredygtig. Det er helt centralt, at vi tænker klimahensyn ind, hvad enten vi tænker udvikling af vores byer, erhvervsliv, natur eller lokalsamfund,” siger hun.

Furesø Kommune har nemlig sat sig et mål om at være klimaneutral i 2030, og derfor får Planstrategi 23 et særligt fokus på klima, herunder CO2-reducerende klimaindsatser fra kommunes kommende klimaplan (DK2020).

Planstrategi 23 lægger op til en fuld revision af den kommende kommuneplan, da det giver mulighed for at revidere de emner, som arbejdet med planstrategien og borgerinddragelsen sætter fokus på. Det digitale koncept fra den nuværende kommuneplan vil blive søgt udviklet, så det bliver mere brugervenligt og så det bliver nemmere at involvere sig i arbejdet.

Vær med, når vi går i gang med planstrategien

Planstrategien sætter rammerne for, hvordan din by skal udvikle sig de kommende 12 år. Derfor inviterer kommunen alle borgere, virksomheder og foreninger til at komme med forslag, ideer og ønsker til fremtidens Furesø Kommune. Her kan du blandt komme med forslag til udvikling af kommunens stærke lokalsamfund, udvikling af Værløse Bymidte eller lokale CO2 reducerende tiltag. Du har også mulighed for at foreslå emner, du mener skal med i Planstrategi 23.

Stavnsholtvej I Efterårsfarver

Ny planstrategi på vej

Du finder link til høringen på www.furesoe.dk/planstrategi23, hvor du kan give dit bidrag frem til udgangen af juli.

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Jesper Larsen

Poppel Allé 51
3500 Værløse
jla1@furesoe.dk

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

mandag-tirsdag og torsdag-fredag 12:30-13:30.
Tlf. 72354000

 

 

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)