Pressemeddelelse

Furesø Kommune styrker samarbejdet om nye velfærdsløsninger i Erhvervsfyrtårn Life Science

Hvordan håndterer vi stigende ulighed i sundhed? Hvordan sikrer vi flere hænder i velfærdssektoren? At finde nye velfærdsløsninger kræver at kommunerne løfter i flok. Derfor tager Furesø Kommune nu initiativ til et partnerskab med en lang række organisationer gennem Erhvervsfyrtårn Life Science, som skal hjælpe kommunerne i udviklingen af nye velfærdsløsninger, der kan understøtte ambitionen om at skabe mere lighed i sundhed.

Målet med det nye samarbejde er, at det skal understøtte kommunerne i deres arbejde for at finde nye velfærdsløsninger. Det vil ske igennem en række fælles aktiviteter, så kommunerne sammen kan løfte den store opgave. De fælles indsatser skal blandt andet være med til at identificere de kommunale behov og dermed den efterspørgsel på nye produkter, som virksomheder og vidensinstitutioner skal hjælpe med at udvikle.

”Vi oplever i kommunerne, at vi står meget hver for sig, selv om vi skal finde løsninger på de samme problemer og udfordringer. Derfor vil vi gerne starte samarbejdet mellem kommunerne allerede inden virksomhederne kommer på banen og tilbyder deres løsninger. På den måde kan vi samarbejde om udvikling, ressourcer og dele erfaringer, når de rigtige løsninger skal ud og afprøves blandt borgere og personale”, udtaler Borgmester Ole Bondo Christensen (A), som er en af initiativtagerne til det nye projekt.

Kommunerne skal være hjemmemarkedet

Udover at sikre kommunerne et tættere samarbejde om de nye velfærds- og sundhedsløsninger, så er målet med initiativet også at hjælpe virksomhederne til at afprøve produkter og teknologier på et hjemmemarked, inden de fx skal ud globalt og sælges videre. Derfor er projektet blevet en del af det nye Erhvervsfyrtårn Life Science.

”Der er et stort potentiale for danske Life Science virksomheder i at skabe vækst globalt set. Hvis vi kan få danske kommuner til at arbejde mere systematisk sammen om efterspørgsel på nye velfærds- og sundhedsløsninger, så er betingelserne for virksomhedernes vækstmuligheder gode”, fortæller Lars Fruergaard Jørgensen, som ud over at være administrerende direktør i Novo Nordisk også er formand for hovedkonsortiet i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Arbejdet med de fælles kommunale aktiviteter skal danne grundlaget for en fælles model for offentlig-privat innovation med fokus på velfærds- og sundhedsområdet. De fælles aktiviteter, der indtil videre planlægges i projektet, er:

 • Workshops, der afdækker de kommunale behov og udfordringer
 • Markedspladser, brugerpaneler og workshops, hvor virksomheder og kommunale medarbejdere kommer i dialog om behov/udfordringer og mulige løsninger
 • Hjælp og støtte til opstart og facilitering af konkrete OPI-projekter
 • Skalering og vidensdeling om projekternes resultater

Projektet har en opstarts- og testperiode frem til juni 2023, hvor de første erfaringer skal lægge fundamentet for et mere langsigtet samarbejde for kommuner, virksomheder og organisationer.

Fakta:

Udover Furesø Kommune deltager følgende parter i projektet:

 • Erhvervsfyrtårn Life Science
 • Danish Life Science Cluster
 • Erhvervshus Hovedstaden
 • DTU
 • Københavns Professionshøjskole
 • Center for Offentlig Privat Innovation
 • MindFuture
 • Innoba
Life Science Gruppe Foran Furesø Rådhus
Borgmester Ole Bondo Christensen (A) sammen med styregruppen for projektet med repræsentanter fra Danish Life Science Cluster, Erhvervshus Hovedstaden, DTU, Københavns Professionshøjskole, Center for Offentlig Privat Innovation, MindFuture, Innoba samt Furesø Kommune.

Life Science Living Lab Furesø

Life Science Living Lab er Furesøs partnerskab for kommunal velfærdsinnovation. Her vil vi styrke virksomheders og kommuners mulighed for sammen at sk…

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)