Pressemeddelelse

Furesøs skolebørn trives

Furesøs Folkeskoler har de 3. mest glade børn i Danmark. 94,7 procent af børnene trives i Furesøs folkeskoler. Samtidig er det faglige niveau steget, og Furesøs folkeskoler er de 7. bedste i Danmark. Det viser nye nøgletal.

Furesøs udvalg for Børn og Skole 1. behandlede den 8. februar en nøgletalsrapport om Furesø skolevæsen 2020-2021. Rapporten gav status på elevernes trivsel, deres faglige resultater ved folkeskolens prøver og tilslutningen til ungdomsuddannelser.

Trivsel trods Corona-pandemi

Nøgletallene viser, at 94,7 procent af eleverne trives i Furesøs folkeskoler. Og det selvom, at trivselsmålingen er gennemført i foråret 2020, hvor elevernes skolegang var påvirket af restriktioner, skolenedlukninger og nødundervisning på grund af Corona-pandemien.

”Corona-pandemien har skabt vanskelige betingelser for alle. Det glæder mig meget, at så mange elever er glade for deres skoletid. Vores lærings- og dannelsesideal i Furesø er, at eleverne skal udvikle sig ikke kun fagligt, men også personligt og socialt. De skal trives og ikke være perfekte. De skal være trygge i, at de kommer til at begå fejl og må starte forfra eller tænke i helt nye baner. Det er ikke et nederlag, men læring”, fortæller Muhammed Bektas (S), udvalgsformand for Børn og Skole.

Eleverne i Top10 rent fagligt og fortsætter uddannelsen

Furesøs folkeskolers faglige niveau i de bundne afgangsprøver er steget, og Furesøs folkeskoler er de 7. bedste i landet, viser nøgletallene. Forvaltningens opgørelse viser, at gennemsnittet i kommunen er steget 0,9 karakterpoint fra 7,7 i skoleåret 2016/17 til 8,6 i skoleåret fem år efter. Alle elevernes afsluttende standpunktskarakterer i de bundne prøvefag fra alle syv folkeskoler er medtaget.

Næsten alle elever fortsætter i ungdomsuddannelse i Furesø. 92,4% af de elever, der afsluttede 9. klasse i 2020 var i gang med en ungdomsuddannelse pr. 30. september 2021. Det er 10. højeste tilslutning i landet.

”Vores dygtige personale ude på skolerne gør en stor indsats for faglighed, trivsel og fortsat høj tilslutning til ungdomsuddannelserne. Det glæder mig, at det går godt for så mange af vores elever. Vi skal dog fortsat have et stærk fokus på de elever, som har det svært ved fagligheden, eller hvor trivslen er udfordret. Vi skal have flere elever med”, siger Anders Medum Groth (B), næstformand i Børn og Skole.

Fokus på trivsel, læring og dannelse

I Danmark og Furesø er der stor opmærksomhed på præstationspres og mistrivsel blandt unge mennesker. Børn og unge vokser op i et samfund med en øget individualisering og hastige forandringer både teknologisk og klimamæssigt, hvor de kan opleve store krav til deres præstationer og et øget pres i forhold til at navigere på de sociale medier.

Derfor arbejder Furesøs skoler ud fra et fælles lærings- og dannelsessyn, der ikke kun fokuserer på faglighed her og nu, men som ser på trivsel og langsigtet udvikling både socialt, personligt og fagligt. Det fælles lærings- og dannelsessyn blev vedtaget politisk i august 2021 og er en del af udmøntningen af Furesøs 2030-mål om at sikre det gode børneliv og målene for børn og unges trivsel, læring og dannelse.

Kontakt

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 4267 5512

Anders Medum Groth

Pipersvej 17
3520 Farum
E-mail: Mdg1@furesoe.dk

 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000