Pressemeddelelse

Nyt projekt: Naturen er et vigtigt redskab i psykiatrien

Furesø Kommune har sagt ja tak til en invitation fra SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed og Naturstyrelsen. De skal klæde medarbejderne på til at lave flere aktiviteter i naturen for psykisk sårbare. Projektet har fået navnet ”Adgang til sol og vind, giver frisk SIND”.

Projektet er en fortsættelse af det nordjyske initiativ ”Frisk i naturen” og er blevet muligt igennem en bevilling på to millioner kroner fra Folketinget og 1,4 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond.

Ture ud i naturen kan give borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og socialt udsatte både fysisk, mental og social sundhed. Med projektet vil parterne understøtte en oplevelse af fornyet livskvalitet og åbne op for, at borgerne også kommer ud i naturen på egen hånd.

Og Furesø Kommune har allerede rigtig gode erfaringer med netop at bruge naturen.

”I afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere har vi igennem 2021 og 2022 haft et øget fokus på at bruge naturen i vores tilbud til voksne, der lever med psykiske vanskeligheder – fx personer, der er tilknyttet et kommunalt støttecenter eller bosted”, fortæller afdelingsleder Sune Blom og fortsætter:

”Vi har fx ugentlige gå-grupper, som benytter kommunens forskelligartede naturområder. Og afdelingens ungegruppe bruger lokale bålpladser som ramme for deres aktiviteter året rundt. Vi håber, at dette projekt kan hjælpe os med at benytte Furesøs vilde natur i mange flere sammenhænge i fremtiden. Flere af medarbejderne har allerede været af sted på inspirations-workshops, og vi glæder os til at deltage på de kurser, der nu udbydes af SIND og Naturstyrelsen”.

På kurserne får deltagerne viden og erfaring om naturens gavnlige virkning på psyken og får konkret inspiration og vejledning til at komme ud i naturen. Derudover får de også en grejpakke med bl.a. båludstyr.

Matilde Powers (A), formand for Handicap, Social og Psykiatri, glæder sig til at se, hvilke nye tiltag og aktiviteter, projektet baner vejen for:

“Jeg tror og håber, at bevillingen giver os ekstra inspiration og et ekstra skub til at få flyttet endnu flere af vores gode tilbud til psykisk sårbare borgere ud i naturen. Naturoplevelser erstatter selvfølgelig ikke behandling, men frisk luft og gåture under trækroner kan være et vigtigt supplement til psykisk sårbare – en målgruppe som måske ikke kommer ud i naturen af sig selv i dag. Vi ved at naturen har en helende effekt på vores sind, og vi har så meget dejlig natur i Furesø. Så det er helt oplagt, at vi bruger naturen som medicin i arbejdet med vores psykisk sårbare borgere”. 

Furesø Kommune arbejder også på andre områder med tilbud i naturen. Som eksempel kan nævnes demenstilbuddet KOM UD, hvor mennesker der er ramt af en demenssygdom eller er pårørende, kan mødes under uformelle rammer - lave mad over bål, hugge brænde og klappe dyr.

Et andet eksempel er kommunens Skolelandbrug, som har tilknyttet 15 unge i udsatte positioner. På Skolelandbruget arbejder medarbejderne med de unges trivsel, læring og udvikling, for derigennem at give dem en ny forståelse af dem selv som talentfulde og klar til hvad livet bringer.

Fakta

Socialpsykiatrien i Furesø er med i projekt ”Sol og vind styrker krop og sind” i tæt dialog med den lokale afdeling af SIND (Herlev, Ballerup & Furesø).

Afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere har sat en række initiativer i værk i 2022.

  • Afdelingen modtager en grejpakke fra projektet, som kan benyttes til en række aktiviteter i naturen.
  • Afdelingens gå-gruppe tilknyttes en naturvejleder, som kan inspirere borgere/personale til nye oplevelser i lokalområdets natur.
  • Afdelingens unge-gruppe benytter kommunens bålpladser til at afvikles deres aktiviteter udendørs.

Afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere har ligeledes tilknyttet en fagkoordinator til netværket for projektet og er dermed informeret om seneste nyt og har mulighed for at byde ind på relevante initiativer.

Hytte Og Bålsted I Skoven
Ture ud i naturen kan give borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og socialt udsatte både fysisk, mental og social sundhed. En særlig ungegruppe bruger allerede lokale bålpladser som ramme for deres aktiviteter året rundt.

Værdighedspolitik og handleplaner

Byrådet i Furesø Kommune vedtog i december 2018 en ny Værdighedspolitik for Furesø Kommune.

Handicap og Psykiatri

Tilbud til borgere med handicap, sindslidelser eller særlige behov

Kontakt

Socialpsykiatri

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5843
E-mail: handicap@furesoe.dk

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646