Pressemeddelelse

Marie Kruses Skole og Furesø Kommune indgår partnerskabsaftale

I august 2020 blev Furesø Kommune og Marie Kruses Skole enige om at fortsætte det gode samarbejde mellem Marie Kruse og de øvrige skoler i Furesø. Nu er der indgået en egentlig partnerskabsaftale om blandt andet talentforløb og sprog- og læsestrategi.

Bestyrelsen for Marie Kruses Skole og Furesø Kommunes byråd har indgået en partnerskabsaftale for 2021-2024, som skal cementere et endnu tættere samarbejde mellem parterne ift. at uddanne og danne børn og unge fra hele kommunen.

Formanden for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Henrik Poulsen (A) er glad for at kunne understrege værdien af et godt samarbejde: ”Med partnerskabsaftalen kan vi fortsætte og udvikle det gode samarbejde med Marie Kruses Skole med det formål samlet set at styrke Furesø Kommunes skolevæsen og uddannelsesmuligheder til unge.

Bestyrelsen for Marie Kruses Skole, Torben Flagsø, er glad for det tætte samarbejde med Furesø Kommune og med kommunens skoler:

"Vi vil gerne være med til at gøre Furesø Kommune til en attraktiv kommune at leve, bo og uddanne sig i, og med denne partnerskabsaftale understreger vi, at vi sammen er fælles om at have ansvar for og sikre de bedst mulige betingelser for vores børn og unge. Selv om der løbende kan opstå nye fokusområder og fælles indsatser, er vi enige om fire vigtige strategiske indsatsområder, hvor vi hver især har meget at bidrage med, og hvor vi sammen kan give Furesøs børn og unge nogle gode forudsætninger for læring, trivsel og udvikling”.

Partnerskabsaftalen beskriver målsætninger, aktiviteter og samarbejdet mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune, og i de kommende 4 år vil der være fokus på især 4 indsatser:

  • Samarbejdet omkring sprog- og læsestrategi
  • Samarbejdet om talentforløb, herunder idrætstalenttilbuddet og andre talentforløb (f.eks. Masterclasses)
  • Samarbejdet omkring ungdomsuddannelser
  • Samarbejdet om, at flere børn skal deltage i fællesskaberne i grundskolen på tværs af kommunens folkeskoler og Marie Kruses Skole

”Det er nogle helt centrale elementer, som vi nu er enige med Marie Kruses Skole om at samarbejde om, og som vil være med til at sikre både trivsel og læring, men også dannelse og på sigt uddannelse til alle vores børn og unge i Furesø”, siger Henrik Poulsen.

Marie Kruses Skole og Furesø Kommune vil mødes løbende og minimum halvårligt på ledelsesniveau og drøfte aftalen og nye relevante fokusområder.

Partnerskabsaftalen er fireårig og gælder for 2021 – 2024. Der laves en midtvejsevaluering i efteråret 2023.

Furesø Byråd Februar 2018

Beslutning, Furesø Byråd, 29.9.21

Partnerskabsaftale mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune for 2021 - 2024

Marie Kruses Skole Indgår Ny Driftaftale
Pressemeddelelse

Ny samarbejdsaftale mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune

En ny aftale mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune lægger op til et styrket samarbejde og afklarer samtidig det fremtidige driftstilskud til sko…

Børne og Ungepolitikken i Furesø

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalgets ansvarsområde er skoleområdet, fritids- og klubtilbud, ungdomsuddannelse samt unge med særlige behov

Se eller gense byrådsmøder

Optagelser af byrådsmøder fra den 30. juni 2021 og fremad

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000