Pressemeddelelse

Elever udvikler lokale løsninger til FNs Verdensmål

I uge 38 arbejdede 250 elever i Furesøs 8. klasser med at finde innovative løsninger på at lokke kunder tilbage til Farum Bytorv efter corona, og at håndtere stigende regnmængder på Skolelandbruget i samarbejde med JJ VVS. Fredag blev fire idéer kåret som vindere af årets Furesø Innovationsprojekt.

FIP 2021, Vindergruppen Fra Solvangskolen
Vindergruppen fra Solvangskolen

I Furesø Innovationsprojekt (FIP) er opgaven klar, når cirka 250 elever i en uge løser udfordringer, som lokale virksomheder har peget på. Løsningerne skal være med at styrke virksomhederne og kommunens bidrag til FNs Verdensmål.

Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune, deltog i dommerpanelent i finalen på Lyngholmskolen - en af fire finaler fordelt på fire skoler. Han var både imponeret og stolt over elevernes forslag til løsninger:

”Eleverne have i en hel uge arbejdet med, hvordan man kunne løse problemet med oversvømmelser på Skolelandbruget. De forskellige forslag blev præsenteret for os i dommerpanelet, og jeg må sige, at jeg var meget imponeret over den kreativitet og grundighed, som eleverne havde lagt for dagen. Vi fik præsenteret meget gennemarbejdede og nyskabende løsningsforslag, og jeg oplevede, at alle eleverne havde været meget engagerede undervejs. Kæmpe ros til de dygtige elever og deres lærere. Det tegner godt for fremtiden, at vores unge mennesker har mod på at komme med løsningsforslag på de udfordringer, som vi står over for”.

I år havde Farum Bytorv og Skolelandbruget i samarbejde med JJ VVS budt ind med cases til innovationsprojektet. Mens Farum Bytorv har bedt de unge om hjælp til at udvikle nye engagerende formater til at tiltrække borgere og kunder til området omkring bytorvet ovenpå corona-krisen, har Skolelandbruget efterspurgt gode ideer til, hvordan de kan håndtere de stigende vandmængder forbundet med klimaforandringer.

Grundet corona er det denne gang fire af kommunens skoler, der har deltaget i FIP og finalen blev afholdt lokalt på skolerne med én hovedprisvinder pr. skole. Innovationsprojektet blev afsluttet fredag d. 24. september med en stor Løvens Hule-inspireret finale lokalt på skolerne, hvor eksterne dommere deltog og var med til at vurdere og give feedback på elevernes løsninger.

Lars Carstensen (C), formand for Udvalg for Digitalisering og Innovation, var med i dommerpanelet på Solvangskolen: ”Jeg havde fornøjelsen af at høre præsentationer fra 18 super kreative grupper. Det var helt vildt at se, hvordan de kommer frem til så mange forskellige løsninger på de givne opgaver – vi så idéer om alt fra dyr på bytorvet, over sammenbygning med Kulturhuset til brug af apps til konkurrencer. Nogle havde visualiseret deres idé med computermodeller, mens andre brugte plancher til at tale ud fra. Fælles for dem alle var, at de var nået så utrolig langt på bare en uge, og at de havde formået at lægge personlighed i deres idéer. Det er jeg meget imponeret over. Corona-krisen har understreget behovet for at lære at tænke virkelighedsnært og løsningsorienteret, og jeg må sige, at eleverne virkelig har vist, at de er med helt fremme”.

De fire løsninger, der vandt FIP hovedprisen 2021 er:

Lille Værløse Skole: case Skolelandbruget og JJ VVS

Vinder af FIP på LVS 2021 blev Rebeca, Rosa, Jonathan og Elias 8a. Gruppen fik tre priser, bl.a for IT og læring, instagramprisen og den samlede pris. Deres løsning gik på en nytænkning af skolelandbruget, med flytning af folde, bygninger og p-plads.

Lyngholm: case Skolelandbruget og JJ VVS

Vindergruppen på Lyngholmskolen havde lavet en løsning med kunstgræs hvor vandet kunne sive ned gennem forskellige stenlag og en filtdug. Herefter blev det opsamlet i en nedgravet kæmpetank, hvorfra vandet blev renset med aktivt kul og genbrugt til dyrene.

Stavnsholtskolen: case Farum Bytorv

Emilia (8.s), Maia(8s), Rawan (8.T) og Mathilde Kil(8.T)

Ideen gik ud på HøJtids Festival på Farum Bytorv, hvor man indrager forskellige kultur og religioner og deres højtider på bytorv.

Solvang: case Farum Bytorv

Vindergruppen fra Solvang havde udviklet en app-løsning for at tiltrække flere i aldersgruppen 14-50. Gruppen havde gode overvejelser om målgruppe, et differentierende præmiesystem og via QR-koder blev kunderne ledt rundt i hele centeret.

En traditionsrig uge

FIP har gennem årene bidraget med løsninger og ideer, som er blevet implementeret f.eks. valgte virksomheden Wexøe at søsætte elevernes ide om at lave kuffertmærker af restprodukter fra produktion og uddeler nu mærkerne til gæster og kunder af virksomheden.

Elevers løsning på problemet om forsvundne indkøbsvogne har ligeledes bidraget til, at Farum Bytorv har implementeret låsesystem på alle indkøbsvogne, så de ikke kan forlade bytorvet.

Lille Værløse Skole, Johnny Skjoldborg Krog
Johnny Skjoldborg Krog fra Skolelandbruget taler til eleverne på Lille Værløse Skole

FN’s verdensmål

Furesø Kommune arbejder for FN’s verdensmål - særligt nr. 10 om at mindske ulighed og nr. 13 om et bedre klima.

Udvalg for digitalisering og innovation

Udvalget varetager de kommunale opgaver vedrørende IT, digitalisering og innovation

Kontakt

Playmaker

Eva Theil
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5187
Mail: play@furesoe.dk  

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000