Pressemeddelelse

Plan for mere fjernvarme til Furesø sendt i høring

Furesø Byråd har den 29. september 2021 besluttet at sende forslag til Varmeplan 2021 i offentlig høring i perioden fra den 11. oktober til den 8. november 2021.

Høring af varmeplan, Værløse
Forslag til Varmeplan 2021, de grønne områder i Værløse forventes konverteret til fjernvarme, mens fjernvarmepotentialet skal undersøges nærmere i de gule områder.

Furesø Kommune skal være fossilfri i 2035, og Forslag til Varmeplan 2021 er et vigtigt afsæt for at nå den målsætning. Den nye plan er udarbejdet i et tæt samarbejde med Farum fjernvarme, Værløse Varmeværk og Vestforbrænding og udstikker rammerne for udviklingen af den fremtidige varmeforsyning.

Formålet med Varmeplan 2021 er at fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til fossilfri varme. Varmeplanen har derfor særligt fokus på at udpege de områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme i de kommende år.

Men planen udpeger også områder, hvor potentialerne for fjernvarme – eller andre alternativer - skal afklares yderligere. Varmeplan 2021 adresserer dermed også udviklingsmulighederne for fælles lokale og individuelle varmeløsninger i områder, der ikke står over for en fjernvarmeudbygning.

”Varmeplanens kortlægning og analyser viser, at vi har et stort potentiale for at udbygge fjernvarmen i Furesø Kommune. Udbygger vi fjernvarmen, gør vi det muligt for flere borgere, boligforeninger og virksomheder at konvertere fra naturgas og olie til miljøvenlig fjernvarme, og dermed rykker vi store skridt tættere på at realisere en fossilfri varmeforsyning i 2035. Nu er planen i høring, og jeg ser frem til at modtage borgernes og virksomhedernes bemærkninger, så vi får den bedst mulige plan”, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Med mere fjernvarme opstår et stort potentiale for at reducere CO2-udledningen fra opvarmning. Og det kommer til at giver os nogle vigtige gevinster i klimakampen, påpeger Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling:

“Især, når fjernvarmen bliver CO2-neutral, og det arbejder Furesø Kommune og fjernvarmeselskaberne aktivt for. Med planen kan vi informere borgere, boligforeninger og virksomheder om hvornår, de kan forvente at blive tilbudt fjernvarme. Og de kan også se, om de hellere skal satse på lokale fælles eller individuelle miljørigtige alternativer - for eksempel varmepumper. Det giver det bedst mulige beslutningsgrundlag i forhold til at skifte til en miljøvenlig opvarmningsform. Varmeplanen hjælper dermed til en hurtigere og potentielt billigere grøn omstilling”, slutter Øjvind Vilsholm.

Høring af varmeplan, Farum
Forslag til Varmeplan 2021, de grønne områder i Farum forventes konverteret til fjernvarme, mens fjernvarmepotentialet skal undersøges nærmere i de gule områder
Termostat På Radiator COLOURBOX854047[1]

Høring af varmeplan 2021

Furesø Byråd har den 29. september 2021 besluttet at sende forslag til Varmeplan 2021 i offentlig høring. I henhold til Varmeforsyningslovens § 3 stk.…

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465