Pressemeddelelse

Byråd vedtager en samlet plan for regn og spildevand

Furesø ruster sig til fremtidens klimaændringer og øgede nedbørsmængder

Furesø er som andre kommuner i landet udfordret af klimaforandringer med skybrud og store mængder regnvand, der løber i kloakkerne og gør det svært for overløbsbassiner og renseanlæg at følge med. Det er baggrunden for planen for håndteringen af regnvand og spildevand, som byrådet vedtog på sit seneste møde.

”Vi skal tage hånd om de øgede nedbørsmængder, så vi ikke får oversvømmelser, og så vandet ikke blandes med kloakvand og ender med at forurene vores søer og åer,” siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Hun understreger, at den bedste og billigste løsning er at håndtere vandet lokalt ved genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask, grønne tage, faskiner, og brug af regnvandet til rekreative naturprojekter.

”Den regn, som vi ikke kan håndtere lokalt, skal vi håndtere gennem vores spildevandssystem. Her skal vi se på separatkloakering, hvor vi adskiller regnvand og spildevand samt på udbygning af vores overløbsbassiner, som vi allerede har besluttet og bevilget penge til ved Doktorens bugt,” tilføjer hun.

Udbredelse af separatkloakering i Furesøs gamle bebyggelsesområder kræver store anlægsarbejder, der har et sigte på flere årtier.

”Det er dyre projekter, der fylder meget i byrummet. Derfor er det vigtigt, at vi vælger de rigtige løsninger fra begyndelsen. Det hjælper områdeplanen med,” fortæller Lene Munch-Petersen.
Områdeplanen indeholder en prioriteret liste for, hvornår de såkaldte afløbsstrategier skal ligge fast for de enkelte bydele.

"Højest prioriteret er, at vi kommer i gang med løsninger, der kan håndtere regnvandet i Farum. Herefter går arbejdet med en afløbsstrategi for Hareskovby i gang,” fortæller næstformand i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, Øjvind Vilsholm (Ø).

Byrådet vedtog områdeplanerne på byrådsmødet i onsdags og besluttede samtidig at bede Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling gå i dialog med Novafos om en mulig fremrykning af områdeplanerne for de enkelte dele af Furesø.

Øjvind Vilsholm ser frem til, at der med planen nu kan gøres en aktiv indsats for at stoppe overløb ved badestedet Doktorens Bugt i Farum.

”Sammen med områdeplanen vedtog vi i byrådet også en fælles investeringsaftale for 2022 med forsyningsselskabet Novafos. Aftalen, vi har indgået, afspejler netop de nye tiltag og behov på spildevandsområdet, herunder blandt andet behovet for, at vi får bremset en række udløb så hurtigt, det kan lade sig gøre. For eksempel er det vigtigt og glædeligt, at vi relativt hurtigt kan komme i gang med at ændre afløbssystemet, så der ikke kan ske overløb ved kommunens badested i Doktorens Bugt. Det er noget, der med rette optager rigtig mange borgere,” siger han.

 

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)