Pressemeddelelse

Furesø sætter mål om 70 procent pædagoger i dagtilbud

60 procent af de ansatte i Furesøs dagtilbud er i dag pædagoger. Det skal øges til 70 procent i 2030, har Furesø Byråd netop vedtaget. Furesø vil bl.a. uddanne egne gode medhjælpere til pædagoger.

Furesø sætter over de næste ni år for alvor det gode børneliv på dagsordenen. I den forbindelse er antallet af pædagoger i vuggestuer og børnehaver afgørende for kvaliteten af det pædagogiske arbejde og for at sikre et godt og trygt miljø for børnene, hvor de kan trives, udvikle sig og lære. Derfor øger Furesø nu målet om, at ikke blot 60 procent, men 70 procent af alle ansatte i Furesøs dagtilbud skal være uddannede pædagoger. På landsplan er der i gennemsnit en pædagogandel på 57 procent.

”Vi ved, at børn trives bedre, udvikler sig og lærer mere, når normeringen er god. Det gør også medarbejdernes arbejdsmiljø bedre. I Furesø har vi udmøntet midler til minimumsnormeringer, så vi lever op til kravet allerede fra næste år. Med vores nye initiativ om at få endnu flere uddannede pædagoger blandt medarbejderne, sikrer vi en endnu højere kvalitet i vores dagtilbud i Furesø. Kvaliteten er både afgørende for børnenes udvikling og for, at vi kan rekruttere endnu flere dygtige pædagoger”, siger Bettina Ugelvig Møller (S), formand for Udvalg for dagtilbud og familier.

Målsætningen om at have 70 procent pædagoger i Furesø Kommunes dagtilbud skal være nået i 2030. Kommunen vil følge udviklingen årligt og forventer, at andelen stiger stabilt år for år.

Pædagoger fortæller om at være ansat i Furesø

Rekruttering af pædagoger er vanskeligt i Hovedstadsområdet, og Furesø Kommune er i intens konkurrence med andre kommuner om de dygtige pædagoger. Derfor skal Furesø mere på landkortet, så flere kender til de attraktive rammer tæt på naturen, engagerede medarbejdere, det høje faglige niveau, og at pædagogerne er glade for at arbejde i Furesø. I en række småfilm fortæller flere pædagoger om trivsel, om faglige oplæg og uddannelsesmulighederne, når man er pædagog i Furesø. Samtidig er en øget andel pædagoger og et godt fagligt miljø et stærkt rekrutteringsparameter, hvor Furesø vil stå stærkere i forhold til nabokommunerne.

Furesø vil uddanne egne pædagoger

Som et nyt tiltag vil Furesø Kommune også uddanne egne pædagoger. Furesø vil blandt andet støtte dygtige pædagogmedhjælpere, der ønsker at videreuddanne sig til merit-pædagog eller pædagogisk assistent. Indsatsen er forankret i kommunen i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, og alle meritpædagogstuderende fra Furesø kan deltage i en studiegruppe.

De nye mål er en del af en udviklingsplan for dagtilbuddene i Furesø. Udvalg for dagtilbud og familier vedtog udviklingsplanen den 7. september 2021.

Se eller gense byrådsmøder

Optagelser af byrådsmøder fra den 30. juni 2021 og fremad

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Bettina Ugelvig Møller

Nørrevænget 61
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5909
E-mail: bum1@furesoe.dk