Pressemeddelelse

Virksomheder udvikler ny teknologi til gavn for Furesøs borgere

Furesø Kommune går nu i gang med at teste en ny teknologi målrettet borgere, der er bange for at falde. Teknologien er udviklet i et samarbejde mellem den lokale virksomhed Wexøe, SIF gruppen og Haze Networks.

Furesø Kommune går nu i gang med at teste en ny teknologi målrettet borgere, der er bange for at falde. Teknologien er udviklet i et samarbejde mellem den lokale virksomhed Wexøe, SIF gruppen og Haze Networks.

I den kommende tid har furesøvirksomheden Wexøe og samarbejdspartnerne SIF Gruppen og Haze Networks opstillet en container ved Hjemme- og Sygeplejen i Værløse, hvor medarbejderne kan teste den nye teknologi til gavn for borgerne.

Tre nordsjællandske virksomheder har sammen udviklet en ny teknologi, som øger trygheden for borgere i eget hjem, der er i risiko for at falde.

Samtidig viser teknologien også lovende perspektiver for medarbejderne, fordi den via sensorer automatisk kan give besked til Hjemme- og Sygeplejen, hvis en borger falder i hjemmet. Dermed kan teknologien gøre, at borgeren ikke er afhængig af faldknapper, nødtryk og lignende, som afstedkommer mange forkerte alarmer. I stedet kan hjælpen være på vej, uden at borgeren skal gøre noget.

Den nye teknologi er i testfasen. Det foregår i samarbejde med Furesø Kommune, som gerne vil invitere lokale virksomheder inden for, så vi sammen kan skabe ny teknologi tættere på borgere og medarbejdere, fortæller Matilde Powers (A), formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

"Vi har i dag teknologier som sensorgulve, faldmåtter og nødkald til borgere, der kan være bange for at falde. Men vi har brug for flere alternativer for at møde borgernes forskellige behov. Med denne teknologi kan vi nemmere flytte sensorerne rundt efter borgernes behov, og samtidig minimerer vi antallet af fejlopkald og anvender dermed medarbejdernes tid bedst muligt. Men vigtigst af alt kan teknologien give vores borgere større tryghed og sikre, at de som ønsker det, kan være længst muligt i eget hjem," siger hun.

Rene Keller fra Wexøe, der udtaler sig på vegne af de tre partnervirksomheder, ser mange muligheder ved samarbejdet, der giver virksomhederne adgang til at teste ny teknologi hos Furesøs borgere.

"Det bringer stor værdi for vores partnerskab at kunne bruge Furesø Kommune som living lab, få feedback fra brugere og borgere og på den måde komme hurtigere på markedet med en tryg og brugbar nyteknologi,” siger han og fortsætter:

”Vi vil meget gerne bidrage til, at flere borgere kan føle sig mere trygge i eget hjem, og derudover er vi glade for, at vores teknologi kan hjælpe medarbejderne til at fokusere kræfterne endnu mere på mødet med borgerne i stedet for at skulle rykke ud til fejlkald og misforståelser."

Den nye teknologi bliver nu præsenteret for blandt andet Hjemme- og sygeplejen i Furesø Kommune via et mobilt showroom, der med stor velvilje fra både de tre partnervirksomheder og ejeren af Widex-bygningen er blevet opstillet ved Hjemme- og sygeplejens lokaler på Widexgrunden.

Forsøget med den nye teknologi forventes at løbe frem til udgangen af 1. kvartal af 2022.

 

Værdighedspolitik og handleplaner

Byrådet i Furesø Kommune vedtog i december 2018 en ny Værdighedspolitik for Furesø Kommune.

Digitaliseringsstrategi

Furesø Kommunes Digitaliseringsstrategi sætter mål og retning for Furesø Kommunes digitaliseringsarbejde, og den udgør en fælles ramme og prioritering…

Wexøe Tester Velfærdsteknologi Til Borgere I Risiko For At Falde
I den kommende tid har furesøvirksomheden Wexøe og samarbejdspartnerne SIF Gruppen og Haze Networks opstillet en container ved Hjemme- og Sygeplejen i Værløse, hvor medarbejderne kan teste den nye teknologi til gavn for borgerne.

Kontakt

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)