Pressemeddelelse

Nye midler skal bidrage til en mere rolig og tryg overgang til plejebolig for Furesøs ældre

For at skabe en roligere og mere tryg overgang mellem eget hjem eller indlæggelser og en plejebolig, etablerer Furesø Kommune nu blandt andet særlige udredningsforløb og målretter et af kommunens plejehjem til borgere med helt særlige behov.

Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har nu fordelt en ekstra pulje på 3 millioner kroner årligt, som er vedtaget med budgettet for 2021-24. Puljen skal komme borgere med særlige omsorgsbehov på plejehjem til gode.

I Furesø Kommune – som i resten af landet – har man gennem de seneste år set en udvikling med stigende gennemsnitsalder for beboere på plejehjem og en stigning i andelen af borgere på plejehjem med demens og særlige behov. Udviklingen har også vist, at borgernes behov kan være meget forskellige. Der er brug for tilbud til borgere, der er særligt udfordret i deres demens og som har brug for mindre rammer, tryghed, ro og mere nærvær. Derudover er der borgere, der har behov for en plejebolig, men som ikke har demens. Disse borgere skal fremadrettet have mulighed for at kunne bo samme sted og derigennem have glæde af hinanden og skabe et andet fællesskab end det, de øvrige plejehjembeboere har glæde af.

Det fortæller udvalgets formand, Matilde Powers (A).

"Det, vi har set, er, at vi kan have borgere, der har brug for at modtage et grundigere udredningsforløb, før der tages stilling til, om borgerens behov kan dækkes derhjemme eller der skal et andet tilbud til. Her er ofte brug for mere tid og tættere udredning, inden der tages en beslutning om, hvordan borgerens behov kan imødekommes bedst muligt med de rette tilbud.”

Derfor har udvalget valgt at anvende de 3 mio.kr. til:

  • Udredning på Rehabiliteringscentret eller i hjemmet, der skal sikre en god overgang til mere hjælp eller en ny bolig
  • Plejehjem målrettet de borgere, der i deres demens, har brug for et særligt tilbud, og plejehjem målrettet borgere, der er kognitivt velfungerende
  • Pulje til kommunens plejehjem til en særlig indsats for borgere i en overgangsperiode, kompetenceudvikling af medarbejdere mv.

I udredningsforløbet skal der blandt andet tages stilling til borgerens fremtidige boligbehov, og om det kan dækkes i eget hjem eller med en plejebolig. Det kan også vise sig, at borgerens situation gør, at der er brug for en særlig indsats i overgangen fra hjem til plejehjem. Det kan for eksempel være, at en borger i en kort periode har brug for at have ekstra ressourcer omkring sig, der har særlig viden om borgerens tilstand og behov.

"I udvalget har vi prioritereret, at borgeren får tilknyttet en kontaktperson i en svær tid – en person, der har overblik og viden om borgerens situation, og som kan sikre en smidig og omsorgsfuld overgang til den bolig, der egner sig til borgeren," tilføjer Matilde Powers.

Endelig er en million fra puljen målrettet Plejehjemmet Solbjerghaven, som med sin størrelse og indretning er et godt sted at bo for borgere, der er særligt udfordret i deres demens. Samtidig hermed målretter kommunen en af boenhederne på Plejehjem Lillevang til borgere, der ikke er kognitivt udfordrede, og som derfor kan have glæde af det fællesskab, som kan udfoldes ved at bo sammen og lave aktiviteter sammen i dagligdagen.

"Det glæder mig meget, at Solbjerghaven med den ekstra bevilling kan specialisere sig mod denne målgruppe, som har et særligt behov for trygge rammer, ro og nærvær. Jeg synes, vi i Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv med udmøntningen af de 3 mio.kr. er lykkedes med både at skabe tryggere rammer for vores borgere, som har særlige behov, samtidig med, at vi også har fokus på borgere, der er kognitivt mere friske," understreger Matilde Powers.

Bliv trygt gammel i Furesø

Katalog: Dine muligheder for at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv - hele livet

Kontakt

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)