Pressemeddelelse

Mere natur til Furesø Kommune – nu bliver de første projekter til virkelighed

Det skal summe af liv i Furesø. Tiden er inde til at gøre op med ensartede kortklippede græsarealer og kommunale konventionelle marker med lavt naturindhold. Tre konkrete initiativer, der skaber mere natur, er søsat af udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

I december 2020 godkendte Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling en rapport med anbefalinger til, hvordan man kan forbedre forholdene for naturen i kommunen. Her i marts har de så godkendt, at de første tre projekter igangsættes.
"Formålet med projekterne er, at vi får genskabt levesteder for flere arter og fremmer sammenhængen mellem naturområder, så vi giver dyr og planter bedre muligheder for at sprede sig. Derudover kan projekterne også give borgerne flere naturoplevelser og være med til at bringe leg og læring ud i naturen", siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

De tre projekter
I det første af de aktuelle projekter omdannes ensartede græsarealer langs Nord-Øst-stien i Farum til blomstrende og oplevelsesrige arealer. Arealet ligger mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen, og her færdes mange mennesker til dagligt. Her vil alle interesserede borgere blive inviteret til at komme med idéer, og den nye bypark vil forhåbentlig være en inspirationskilde til, hvordan man selv kan øge naturindholdet i sin have.
Byerne rummer utrolig mange græsarealer. Både dem langs vejene og mellem bebyggelser. Furesø Kommune har allerede i mange år arbejdet med at slå græsset mindre intensivt, men vil nu igangsætte en analyse af hvilke græsflader og grønne vejstrækninger, der ved en ændret drift kan fremme artsdiversiteten af planter til glæde for insekterne endnu mere.
”Vi vil gerne slå arealerne mere naturvenligt, så flere arter fremmes ved at udføre den rette pleje. Ved en stabil plejeindsats kan græsarealerne omdannes til mere artsrige arealer, som kan blive levested for mange insekter,” siger Mette Bjerre Larsen, biolog i Furesø Kommune.

Markerne langs Paltholmvej er kommunale, og nu vil Furesø Kommune omdanne dem til naturarealer i stedet for. De rummer et stort naturpotentiale, og der kan for eksempel skabes nye vådområder, enge og krat som skaber levesteder for mange forskellige dyr. I år undersøges mulighederne for at genskabe nogle af de oprindelige vådområder i området.

Alle kan være med til at gøre Furesø til Danmarks vildeste kommune
Furesø går med i kampen om at blive Danmarks vildeste kommune. Det er en konkurrence, som Miljøministeriet har udskrevet, og som løber frem til slutningen af 2022. Her er alle inviteret til at gå i med i kampen om at bremse tilbagegangen af arter i den danske natur. De mange parcelhushaver og store grønne fællesområder kan alle være med til at bidrage til mangfoldigheden og til at bygge bro mellem naturområderne.
”Som kommune har vi et stort ansvar for at være med til at bremse tilbagegangen af arter i den danske natur. Vi er heldigvis godt i gang her i Furesø Kommune, og vi skal gøre det endnu bedre. Med de nye projekter, som i år søsættes sammen med den øvrige indsats, vi gør for naturen, håber jeg, vi sammen med borgerne kan gøre en forskel. I 2030 har vi en målsætning om, at Furesø er en kommune, hvor vi passer endnu bedre på vores natur og har en øget biodiversitet. Det mål skal nås i samarbejde med erhvervsliv og borgere”, siger Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Grøn Plan - Naturpleje

Furesø Kommune har meget natur at byde på. Kun 20 km fra København kan man møde skovens ro, søernes vuggende vand og en mangfoldighed af natur i mose,…

Grøn Plan 2013-2024

Grøn Plan 2013-2024 er en god introduktion til Furesø Kommunes natur og landskab.

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)