Pressemeddelelse

Furesø søger klimafamilier

Hvor stort et klimaaftryk sætter du i dagligdagen? Furesø Kommune søger 'klimafamilier', der er nysgerrige på at få kortlagt deres forbrug og ændret deres klimaadfærd, samtidig med at de vil fortælle andre om det.

Furesø Kommuner søger lige nu familier, der gerne vil have råd og vejledning om deres forbrug, så det kan ændres i en mere klimavenlig retning. Klimafamilierne er fire helt almindelige familier, der melder sig til at få analyseret deres CO2-udledning. Derefter får de gratis professionel rådgivning til, hvordan de ved simple adfærdsændringer kan nedbringe deres CO2-udledning. Undervejs vil familierne formidle deres overvejelser, ideer og handlinger til alle os andre, så vi kan finde inspiration i, hvad de gør. Familierne vil komme til at indgå i et netværk med rådgivere og vejledere, som under hele projektet vil hjælpe med at svare på spørgsmål og give rådgivning. Sidst i forløbet vil Klimafamilierne igen få analyseret deres forbrug og dermed finde ud af, hvor meget de har sænket deres CO2-udledning – alene ved simple ændringer i hverdagen.

”Vi har alle et ansvar for at nedbringe vores CO2-udledning og begynde at leve mere bæredygtigt. Det er dig og mig, der afgør, om vi når såvel Danmarks som Furesø Kommunes 2030-mål på klimaområdet, så der er brug for handling fra hver enkelt af os,” siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.
”Med de kommende klimafamilier bliver det illustreret for os alle, hvad vi kan gøre – og hvad det betyder for klimaet, når vi laver ændringer i hverdagen. Det er vigtigt, at vi får forskellige familietyper repræsenteret som børnefamilier, par, seniorer og singler,” tilføjer hun.

Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, supplerer:
”Klimafamilierne vil kunne illustrere, hvordan det kan lykkes os almindelige borgere i Furesø at leve mere bæredygtigt. Vi kan transportere os CO2-neutralt, vi kan mindske vores madspild og kødforbrug, og vi kan foretage mere bæredygtige indkøb. Vi kan også købe mere genbrug og få repareret ting i stedet for at smide ud og købe nyt. Alt sammen noget der har betydning for det klimaaftryk, vi sætter i hverdagen”, siger han.

”Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har netop vedtaget handleplanen for, hvilke projekter og indsatsområder der skal arbejdes med inden for Grøn omstilling i 2021. Et af disse projekter er netop 'Klimafamilier', og vi glæder os til at følge dem, der melder sig, og se hvor meget deres adfærdsændringer vil betyde for deres CO2-udledning,” slutter Lene Munch-Petersen.
Forløbet med klimafamilier begynder i maj og slutter i oktober i år. Hvis du og din familie vil være frontløber på klimafronten i Furesø, kan du allerede nu læse mere på furesoe.dk/klimafamilier og inden den 12. april 2021 ansøge, om du og din familie kan blive Klimafamilie.
Projektet gennemføres af Furesø Kommunes grønne guide i tæt samarbejde med Rådet for Grøn Omstilling.

 

Kontakt

Den grønne guide

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 4120
E-mail: mbpe@furesoe.dk

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)