Pressemeddelelse

Fuld sol over rejsegilde for Botilbud Søndersø

Bæredygtighed og ligeværdighed er bygget ind i det nye træhus på Kirke Værløsevej, som snart vil huse 16 Furesø borgere, som har brug for ekstra støtte i hverdagen. Det traditionsrige rejsegilde blev afholdt i strålende solskin.

Se hele videoen fra rejsegildet for Botilbud Søndersø, 9. marts 2021

Tirsdag den 9. marts fejrede kommune, bygherre og rådgiver, at håndværkerne nu har rejst spærene på nybyggeriet på Kirke Værløsevej, som skal huse Botilbud Søndersø. Byggeriet er faktisk så langt, at man sagtens kan forestille sig, hvordan de kommende brugere får hjemme i et træhus, hvor bæredygtighed og ligeværdighed er tænkt ind hele vejen rundt – i byggematerialerne, indretningen, udearealerne og i teknikken.   

”Vi gør FN’s verdensmål 10 om mindre ulighed til virkelighed for nogle af vores udsatte borgere. Med byggeriet af et nyt botilbud sikrer vi, at borgerne kan blive i deres nærområde tæt på familie, venner og netværk, når de skal have støtte til at passe deres skole, arbejde og hverdagsliv. Og vi indretter botilbuddet med inddragelse af solid viden på området, så beboerne får et hus, der passer til deres behov for både at have et privatliv og være del af et fællesskab. Jeg er rigtig stolt af, at vi kan sikre beboerne de bedst mulige betingelser for at komme godt og trygt videre ud i livet”, siger Matilde Powers (A), formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Træhuset vil huse to botilbud med i alt 16 boliger opdelt i to afdelinger. Huset er indrettet til beboere, der har særlige behov for støtte i hverdagen, og målet er at de skal flytte i egen bolig – nogle vil være yngre borgere med autisme, andre vil være psykisk sårbare unge.

Matilde Powers
Matilde Powers, formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

”Jeg er stolt over at se, at Furesø Kommunes klimaindsats er så tydeligt afspejlet på alle leder og kanter i vores nye botilbud. Lige fra de træsorter, der bygges med, den træuld, der isoleres med til den tapet og maling, som vil pryde væggene. Vi har haft for øje, at huset skal sætte et så lille klimaaftryk som muligt samtidig med, at det skal være sundt og godt at opholde sig i”, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Byggematerialerne er valgt med bæredygtighed for øje. Det gælder også teknikken, som forsyner huset med el, vand og varme og sørger for, at luften udskiftes. Huset vil få såkaldte ventilationsvinduer, som sørger for, at den friske udeluft opvarmes, når den trækkes ind i rummet. Når en beboer har taget bad, vil den overskydende damp blive ført hen til husets energieffektive varmepumper og brugt til at opvarme huset. Udenfor vil 10.000 liter regnvand blive opsamlet i en nedgravet regnvandstank og blive anvendt til toiletskyl.

Lene Munch Petersen
Lene Munch-Petersen, formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Et byggeri, der skal bane vejen for nye teknikker

Nybyggeriet er del af et forskningsprojekt i et samarbejde mellem Furesø Kommune, Juul & Hansen Arkitekter, Jakobsen huse ApS samt Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Forskningsprojektets mål er at bidrage til udvikling af flere præ-accepterede løsninger med anvendelse af bio-baserede byggematerialer.

”Botilbud Søndersø er et skelsættende byggeprojekt, når det kommer til udvikling af bæredygtige metoder og materialer. Projektet giver os mulighed for at forske i bæredygtighed og brandsikkerhed. Vi har i dette hus testet nye bæredygtige og bioorganiske materialer og med et positivt resultat til følge. Det betyder, at Botilbud Søndersø er et pilotprojekt, der kan bane vej for fremtidens bæredygtige byggerier,” siger Hannah Rosa Rasch, medejer af Juul & Hansen Arkitekter.

”Det er os en ære at være med i et banebrydende projekt som Søndersø projektet, og det er en fryd for øjet at se det store træhus skyde op. For Jakobsen Huse er det det største hus vi har bygget til dato, og det er dejligt at se at vi kan overføre vores gode erfaringer fra enfamilieshuset til denne bygning”, siger Rune Jakobsen, medejer og stifter af Jakobsen huse ApS.

Huset forventes at være klar til indflytning i andet halvår af 2021.

Træhuset vil leve op til miljøcertificeringen, der hedder DGNB.

Botilbud Søndersø

Furesø Byråd har besluttet at opføre et nyt hus med to nye botilbud på Kirke Værløsevej på grunden, hvor den gamle Furesøskole ligger. Byggeriet forve…

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000