Pressemeddelelse

Furesøs unge bliver spurgt til et godt ungeliv

Ungdomsliv er på dagsordenen som en del af arbejdet med 2030-målene i Furesø Kommune. Nu skal en større ungeundersøgelse afdække, hvad der gør det attraktivt at være ung i Furesø

Furesø skal have attraktive ungemiljøer, der giver flere unge lyst til at blive boende i kommunen. Sådan lyder ét af Furesø Kommunes 2030-mål, og det har fået Udvalget for kultur, fritid og idræt til at sætte gang i en større ungeundersøgelse i samarbejde med konsulentvirksomheden Fremtidsfabrik.

"Det er rigtig vigtigt, at vi involverer de unge aktivt, når vi tænker ungemiljø - eller ungemiljøer. Jeg er meget tryg ved, at Fremtidsfabrik gennemfører en proces, hvor de unge kommer til orde. Det gælder både i forhold til, hvad der gør det lettere, bedre og sjovere at være ung i Furesø. Både i forhold til skole- og fritidslivet - og også i forskellige aldersgrupper. Jeg ser frem til deres input, så rammerne i Furesø skaber et godt liv omkring vores unge i fritiden," siger Tine Hessner (B), formand for Udvalget for kultur, fritid og idræt.

"Unge er ligeså mangfoldige og alsidige som resten af borgerne i Furesø. De har forskellige interesser og er spredte geografisk," understreger Muhammed Bektas (A), der er næstformand i Udvalget for kultur, fritid og idræt.

"Det er vigtigt, at denne undersøgelse når hele vejen rundt, så vi opnår en forståelse af alle unge i Furesø og dermed får yderligere øje for deres forskellighed," pointerer han.

Fremtidsfabrik har årelang erfaring med ungeundersøgelser og ungeinddragelse. Tanja Hall og Jonas Rygaard er ansigterne bag virksomheden, og de vil frem mod august afdække de områder, hvor unge opholder sig og derudfra indgå i den dialog, der er udgangspunkt for undersøgelsen.

Manifestet

Ifølge Fremtidsfabrik kan det være vanskeligt at få unge i tale, når det handler om noget kommunalt. Derfor handler det for Tanja og Jonas om at motivere unge i processen, fortæller Tanja Hall:
"Vi arbejder ud fra et manifest, hvilket betyder, at vi gør os umage for at forstå vores samarbejdspartneres perspektiv, men vi gør os lige så umage for at forstå vores unges perspektiv. På baggrund af denne forståelse skaber vi et møde midt imellem. Dette gør vi blandt andet ved at oversætte vores samarbejdspartneres sprog til noget, unge rent faktisk gider at involvere sig i."

På den måde vil Fremtidsfabrik være i stand til at etablere et bindeled mellem kommunen og Furesøs unge.

Det brede perspektiv

Fremtidsfabrik vil bevæge sig rundt i hele kommunen på forskellige tider af døgnet. De vil være tilstede i bybilledet og på skolerne og besøge både Galaksen, Farum Kulturhus, Ungdomsskolen, Marie Kruse Gymnasium og Ungekulturhuset UKH. Derudover vil de tage på arbejde med SSP en weekend for at opleve festkulturen og møde unge, når de ikke opholder sig i de kommunale institutioner.

Til middag hos

I forlængelse af det opsøgende arbejde vil Fremtidsfabrik invitere forskellige ungegrupper på middag til en yderligere snak om deres ønsker og behov. På den måde opstår der en tryg og behagelig interviewramme, forklarer Jonas Rygaard.

"Med konceptet ’til middag hos’ skaber vi nogle uformelle rammer omkring maden, hvor man kan sænke skuldrene, slappe af og bare være sig selv. Og samtidig giver vi lidt tilbage til de unge, der vil være med og bruger deres tid på at tale med os," siger han.

Fremtidsfabriks ungeundersøgelse i Furesø løber henover juni og sommeren til august 2021.

Ved spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte ungekulturkoordinator Anne-Mette Munch Olsen via mail: ammo@furesoe.dk

 

Unge
Nyhed

Hvordan får vi et endnu bedre ungemiljø?

Det spørgsmål søger Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt svar på. Derfor skal kommunens unge inddrages i en undersøgelse om tilblivelsen af nyt ungemilj…

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 4267 5512

Ungdomsskolen

Paltholmterrasserne 1
3520 Farum
Tlf.: 7235 7600
E-mail: ungdomsskole@furesoe.dk

Furesø Ungepanel

Ungekoordinator Anne-Mette Olsen
E-mail: ammo@furesoe.dk