Pressemeddelelse

Priser på trods! Furesø hylder de stædige

I 2021 uddeler Udvalg for kultur, fritid og idræt to priser "på trods!", nemlig talentprisen for unge og kulturprisen. Alle kan indstille en borger eller gruppe til priserne, der uddeles den 14. oktober. Deadline for indstilling er 30. august

Et år med restriktioner og uvished

Coronapandemien har taget hårdt på vores kultur-, fritids- og idrætsliv både for udøvende og arrangører.

”Det har været en balancegang på restriktioner, nedlukninger og indviklede regler, der skifter fra dag til dag”, udtaler Tine Hessner (B), formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt, men tilføjer:

”Midt i denne uvished er der borgere, som har ageret på trods. Enten ved at holde fast i egne aktiviteter og dygtiggøre sig eller ved at arrangere kulturelle aktiviteter for andre. Det kunne vi se sidste år, da Dot Hurvig, Furesø Ungepanel, Lillevangs Venner, Kaja og Niels Pihl var kandidater til kultur-på-trods prisen for deres opfindsomhed og samfundssind”.

To priser – en fejring

”I år vil vi uddele både talentprisen for unge og kulturprisen med fokus dem, der har gjort det umulige”, fortsætter Muhammed Bektas (A), næstformand i Udvalg for kultur, fritid og idræt.

”Kandidaterne vil blive fejret ved en fælles prisfest i Farum Kulturhus 14. oktober. Vi har ikke før slået de to priser sammen, men i år er der for alvor et fælles afsæt, som binder os sammen på tværs af generationer og interesser”, tilføjer han.

Talentprisen på trods!

Talentprisen på trods! er for unge i alderen 13-19 år, som har udvist et særligt talent inden for kultur eller idræt. Det har været småt med både træning, medaljer, undervisning, turneringer, forestillinger, udstillinger og koncerter, så alle har skullet sno sig. Kender du en ung eller gruppe af unge, der har udøvet sit talent og dygtiggjort sig inden for kunst eller idræt på trods, så kan du indstille din kandidat på furesoe.dk/priserpåtrods

Kulturprisen på trods!

Kulturprisen på trods! uddeles til en person eller gruppe i Furesø, som har gjort en særlig indsats for at samle borgerne om en kulturel aktivitet. Forsamlingsloft og restriktioner har givet fællesskab og kulturliv svære kår, men nogen har gjort en særlig indsats for at bekæmpe isolation og skabe smittesikre kulturmøder for borgerne. Hvis du kender sådan en person eller gruppe, kan du indstille dem til kulturprisen på trods! på furesoe.dk/priserpåtrods.

Hvis du vil vide mere, kan du læse på furesoe.dk/priserpåtrods eller skrive til kultur@furesoe.dk. Deadline for indstilling til begge priser er den 30. august.

Kontakt

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 4267 5512