Pressemeddelelse

Furesøs borgere siger ja tak til vaccination

Tilslutningen til vaccination blandt Furesøs borgere er helt i top. Næsten alle over 65 år er færdigvaccineret, og yngre aldersgrupper udviser også en overvældende tilslutning. Det viser nye tal fra Statens Serums Institut.

Stort set alle borgere over 65 år er nu vaccineret i Furesø. Blandt borgere fra starten af 50 årsalderen og opad, har mere end 9 ud af 10 modtaget første stik. Nu viser nye tal, at yngre Furesø-borgere også takker ja til at blive vaccineret. Blandt borgere i 40’erne, der kun har modtaget invitation til vaccination for nyligt, har 75-88 procent i hver årgang modtaget første stik.

”Det er overvældende så godt, Furesøs borgere tager imod vaccinationen. Langt de fleste siger ja tak. Tidligere var det samarbejdet med vores praktiserende læger, der gjorde forskellen for vores ældste borgere, fordi det var nemt at blive vaccineret der. Men nu ser vi, at tilslutningen er i absolut top i alle aldersgrupper”, fortæller Anette Helt Hansen, områdeleder i Furesø Kommune.

Furesø Kommune har modtaget data fra Statens Serums Institut for borgere i aldersgruppen fra 1919-1975.

Blandt borgerne i årgang 1975 har 65 procent modtaget første stik. For årgangene 1974 og 1973 er tallene hhv. 75 og 77 procent. Blandt borgerne i årgang 1972 er 84 procent blevet vaccineret første gang.

Hvis man tager Furesøs befolkning under ét – børn, unge som gamle – er 54 procent vaccineret første gang, mens knap 30 procent er færdigvaccineret. I hele landet og i Region Hovedstaden er 47 procent blevet vaccineret første gang, mens 25-26 procent er færdigvaccineret.

Alle borgere over 16 år vil blive tilbudt vaccination mod COVID-19. Denne anbefaling er udvidet til 12-15-årige. Når borgere tilbydes vaccination, får de et brev fra Statens Serum Institut via e-Boks. Brevet indeholder information om hvor, hvordan og hvornår, man kan blive vaccineret. I takt med, at Danmark modtager flere vacciner, bliver flere og flere tilbudt vaccination.

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)