Pressemeddelelse

Deltagelse vidner om succesfuld demens-indsats i Furesø

Bålhygge, samtalegrupper og demenskurser er en del af resultatet af Furesø Kommunes demensstrategi. Den store deltagelse og de tilfredse tilbagemeldinger skal lægge grunden for en videreudvikling af strategien i efteråret 2021.

At blive ramt af demens kan vælte livet omkuld for både den sygdomsramte og de pårørende. Den helt rigtige indsats kan dog gøre en stor forskel. Furesø Kommune har derfor arbejdet målrettet med at implementere en to-årig demensstrategi, som blev formuleret i 2018 i samarbejde med både pårørende og fagpersoner. Arbejdet med at realisere strategiens fire indsatsområder har vist sig at være en succes.

”Tilbagemeldingerne fra demens-ramte borgere og deres pårørende har i høj grad været positive. Tilbuddene til dem dækker bredt, og de kan alle samle godt med deltagere. På den måde ved vi, at indsatserne har været en succes,” siger centerchef Annelia Fähnrich Jensen,centerchef for Center for Sundhed og Seniorliv i Furesø Kommune.

Arbejdet stopper dog ikke her. Furesø Kommune begynder i efteråret 2021 processen med at få formuleret en ny demensstrategi, som blandt andet skal bygge videre på de gode erfaringer med at realisere den nuværende demensstrategi.

Demenskurser og bålhygge gør en forskel
Furesø ønsker fremover at fortsætte med de gode erfaringer fra de seneste få år. Nøglen er at skabe målrettede tilbud til demensramte og støtte til pårørende. Det gælder for eksempel tilbud som demenscaféen, samtalegrupper for borgere med demens samt aktivitetstilbuddet ’Kom ud’, hvor demensramte kan nyde en eftermiddag under åben himmel med bål i hyggeligt samvær med andre demensramte og deres ægtefæller.

Fire gange om året afvikler kommunen et kursus om demens for pårørende, og det er også muligt at deltage i samtalegrupper.

”Borgere fortæller os, at de er meget glade for at mødes med ligesindede. Både de, der er ramt af demens og deres pårørende. Vi kan se, at det virker at have målrettede tilbud og, at vi har opbygget en organisation, der er tilgængelig og forstår, hvad demens er for en sygdom,” fortæller Trine Oemann, som er demenskonsulent i Furesø Kommune.

Borgere møder kompetent personale
Alle i Furesøs frontpersonale på fx plejehjem og aktivitetscenter har været på demenskursus. Det gælder også køkkenmedhjælpere og øvrigt understøttende personale, som nu er klædt på til at spotte de første små tegn på demens. Det kan fx være, at en ellers velfungerende borger ved betaling i caféen ikke længere kan finde mønterne i sin pung. Demensteamet sikrer også faglig understøttelse af borgere med demens uanset, om borgerne får besøg af hjemmeplejen, går i et af kommunens aktivitetstilbud eller bor på plejehjem.

Center for Sundhed og Seniorliv har opbygget et velfungerende demensteam som også oplyser og samarbejder med frivillige organisationer i kommunen.  Center for Sundhed og Seniorliv vil nu samle op på de indsatser, som det ikke har været muligt at realisere, og i efteråret 2021 tager Furesø fat på at formulere en ny demensstrategi, så der fortsat bliver arbejdet med at skabe bedre liv for demensramte Furesø-borgere.

Bålhygge billedet er fra "Kom Ud"-arrangement i august 2019. "Kom Ud" er for borgere med demens samt pårørende.
I tilbuddet 'Kom ud' kan demensramte og deres pårørende nyde en hyggelig eftermiddag med andre i samme situation og få gode råd af en demenskonsulent.

Kontakt

Demenskoordinator

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5617
E-mail: demens@furesoe.dk