Pressemeddelelse

Byråd vil løfte Furesøs skoler med ny plan

En hel vifte af initiativer skal udvikle Furesøs skoler frem mod 2030. Alle børn skal trives, lære og være en del af fællesskabet.

Furesø Byråd har på sit seneste møde vedtaget en række initiativer fra planen ”Det gode børneliv – løft af alle folkeskoler”. Målet er at videreudvikle skolerne, så alle børn i Furesø får mulighed for at trives, lære og udvikle sig gennem resten af livet.

Et af initiativerne er en mindre justering af skoledistrikterne og en ændring af kriterierne for frit skolevalg. Et andet initiativ er at give børn med sproglige udfordringer mulighed for at søge en anden skole ved indskrivningen. Målene er, at alle elever får de bedst mulige rammer at udvikle sig i, og at sikre en balanceret elevsammensætning på alle Furesøs skoler.

”På tværs af partier i byrådet er vores mål, at der kommer livsmodige unge mennesker ud af alle Furesøs skoler. Folkeskolen favner elever med vidt forskellige ståsteder og perspektiver. Der er en dannelse i at møde mangfoldigheden og få mulighed for at bidrage nysgerrigt og ansvarsfuldt til fællesskabet. Det er blandt de vigtigste erfaringer, vi kan give de næste generationer,” siger Henrik Poulsen (A), formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.

”Med beslutningerne får vi bedre mulighed for at fastholde det høje niveau og styrke de mangfoldige fællesskaber i Furesøs folkeskoler. Derfor åbner vi med beslutningen også mulighed for, at børn med sproglige udfordringer kan få forrang til eventuelle ledige pladser på skoler, hvor antallet af flersprogede elever er under kommunegennemsnittet,” tilføjer han.

Beslutningen om justeringer af skoledistrikter har været i høring hos skolebestyrelserne og Furesøs Lærerkreds og vil gælde for kommende skolebørn i forbindelse med skoleindskrivninger for skoleåret 2022/2023 og frem.

Bedre rammer for flere børn

Udvalg for skoler og ungdomsuddannelsers næstformand, Susanne Mortensen (C) bakker helt op om det nye sproglige kriterie, som nu bliver taget i brug, når pladser i det frie skolevalg skal fordeles. Derudover har udvalget yderligere to initiativer på vej som indspil til de forestående budgetdrøftelser.

”Vi konservative står uden for beslutningen om ændringen af skoledistrikter, men vi deler den fælles vision her i Furesø om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt. Derfor er det vigtigt med gode fysiske rammer og dygtige lærere og pædagoger, der kan sikre elevernes trivsel og faglige udvikling” siger Susanne Mortensen.

Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser har således foreslået, at der i de kommende budgetforhandlinger afsættes ressourcer til en to-voksendækning i flere timer i indskolingen, end det er tilfældet i dag. Det giver mulighed for at dele klassen i mindre hold, styrke relationerne og i højere grad tilrettelægge undervisningen i forhold til den enkelte elevs eller elevgruppens ressourcer og udviklingspotentiale.
Herudover har udvalget foreslået, at der afsættes en pulje til pædagogisk indretning af de fysiske rammer på skolerne for at kunne udvikle undervisningen. Det kan for eksempel være rum til fordybelse, projektarbejde eller udeundervisning

Fakta: Sådan bliver indskrivningen justeret

Til skoleåret 2022/2023 justeres skoledistrikterne, så Kirke Værløsevej 3-53 (Langhuset) flyttes fra Lille Værløse Skoles distrikt til Søndersøskolens distrikt. I Farum flyttes Nordvænget 14-22 og Ryttergårdsvej 16-68 fra Stavnsholtskolens distrikt til Solvangskolens distrikt. Nygårdsterrasserne 277-301 flyttes fra Lyngholmskolens distrikt til Stavnsholtskolens distrikt.
Alle elever i skoledistriktet er garanteret plads på den lokale skole. De nye kriterier for frit skolevalg er derudover:

1. Først optages elever med søskende på skolen
2. Dernæst optages elever, der ved sprogvurderingen er placeret i "særlig indsats"
3. Dernæst optages de nærmest boende til skolen
4. Sidste kriterium er lodtrækning

 

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Henrik Poulsen

Ryttervænget 51
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008

Susanne Mortensen

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 52 67 52 53
E-mail: smo@furesoe.dk