Pressemeddelelse

Mindre bureaukrati og mere sammenhæng har været en god håndsrækning til udsatte familier

Det er gennem et fireårigt frikommuneforsøg lykkedes Furesø og de øvrige otte frikommuner at gøre en forskel for de deltagende borgere og familiers liv.

86 af 146 af Furesøs mest udsatte borgere har forladt 'systemet'. 40 af dem er kommet i enten job eller uddannelse, mens andre har fået tilkendt førtidspension eller på anden måde fået en afklaring på deres tilværelse.

Det er nogle af de meget positive resultater, som slutevalueringen af frikommuneforsøget med sammenhængende borgerforløb peger på for gruppen af borgere længst fra arbejdsmarkedet og med de mest komplekse udfordringer.

Furesø Kommune har i perioden 2016-2020 deltaget i frikommuneforsøget 'En plan for sammenhængende borgerforløb.' Gennem forsøget har Furesø haft dispensation fra en række af de proceskrav og regler, der er bundet op i lovgivningen for i stedet at kunne sætte borgeren i centrum. Det har i sig selv skabt trivsel og handlekraft hos borgerne, som er blevet hjulpet videre, konstaterer evalueringen.

Respektfuld dialog er vejen frem

”Helt grundlæggende handler det om, at mødet mellem borger og kommune skal være respektfuldt. Vi skal have borgernes ønsker og drømme om job og uddannelse på banen, og vi skal skabe løsningerne sammen med borgerne, så flere bliver en aktiv del af og bidrager til fællesskabet. Forsøget har vist, at vi lykkes med at samarbejde på tværs af forvaltningsområder og dermed hjælper flere socialt udsatte borgere videre til at forsørge sig selv og have en stabil hverdag,” siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

Han tilføjer, at helhedsorienteret forvaltning er en af seks ledetråde for god borgerdialog i Furesø. Det betyder, at det er kommunen, der skal koordinere de forskellige indsatser for borgeren og familien og ikke omvendt.

Det lokale erhvervsliv har i denne sammenhæng spillet aktivt med i at få borgernes arbejdsevner afklaret og for at skabe beskæftigelsesmuligheder for borgerne. Derfor er det rigtig vigtigt at fastholde den tværgående koordination for disse borgere på tværs af Jobcenter Furesø, socialområdet og sundhedsområdet, fortæller Lars Carstensen (C), der er viceborgmester og formand for Udvalget for digitalisering og innovation i Furesø.

”Kommunens opdeling i fagområder skal ikke i sig selv stå i vejen for løsningen. Vi skal tilpasse vores digitale systemer og arbejdsgange, så vi gør det enkelt for borgerne at være aktive medspillere med egne ressourcer på vejen mod et mere selvhjulpent liv. Det er godt for den enkelte borger og familie, og det betyder, at vi med de samme ressourcer kan hjælpe flere borgere væk fra passiv forsørgelse og videre i job og uddannelse."

Ny lovgivning bygger på én plan

Forløbet har haft sigte på at give en familie eller en person én plan – én samlet indsats - for at komme på fode, selv om borgeren oplever udfordringer på mange livsområder. Det kan for eksempel være langvarig arbejdsløshed, sygdom, misbrug, mistrivsel hos børn og andet, som betyder, at de har brug for hjælp på tværs af forskellige sektorer og lovgivninger.

"I bund og grund handler det om at forkorte lange sagsgange og give borgeren nogle muligheder for at skabe forandringer i sit eget liv. Det øger livskvaliteten og mulighederne for varig beskæftigelse for den enkelte, men det lærer os også værdien og vigtigheden af at være vedholdende og samarbejde på tværs mellem kommunens afdelinger, som vi skal holde fast i – frikommuneforsøg eller ej," siger June Wibeck-Nilsson, der er leder af indsatsen i Furesø Kommune.

Evalueringen af og erfaringerne fra frikommuneforsøget ventes i den nære fremtid at blive fulgt op af ny lovgivning fra Christiansborg til gavn for landets øvrige kommuner.

Sammenhængende borgerforløb

Er du ledig, og har du eller familien samtidig kontakt til flere af kommunens afdelinger, tilbyder vi én indgang og én samlet plan.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14