Pressemeddelelse

Furesø Kommune målretter indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid

Furesø Kommune er klar med en samlet plan for at reducere CO2-udledningen fra aktiviteter i Furesø Kommune. 2030-planen for klima og grøn omstilling sætter fokus på nødvendigheden af samarbejder

Det nationale og lokale mål om 70 procent CO2-reduktion inden 2030 kan kun nås, når kommune, erhvervsliv, foreninger, borgere og forsyningsselskaber arbejder sammen om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger. Derfor sender Furesø Kommune nu 'Forslag til 2030 plan for klima og grøn omstilling' i høring frem til den 24. februar 2021.
Planen handler om, hvordan vi reducerer mængden af drivhusgasser og fremmer den grønne omstilling i alle dele af kommunen.

Indsatsen breder sig over emner som vedvarende energi, bæredygtige byggematerialer samt en byudvikling, der gør det nemt at leve bæredygtigt, mere direkte genbrug, let cykeladgang til skoler og arbejdspladser og grønne indkøb, gerne lokalt.

Den grønne omstilling omfatter alle aktiviteter i samfundet. I hjemmet, på arbejdspladser og skoler, i fritids- og kulturlivet og ikke mindst i transportsektoren skal vi reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Her er samarbejde helt afgørende. Derfor er formanden for Furesø Kommunes Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (A) glad for den indsats, som kommunes miljøråd allerede har lagt i planen.
”Miljørådet består af repræsentanter for foreninger og borgere, og rådets bidrag har været med til at kvalificere planens indhold. Det er meget opløftende og lover godt for det samarbejde, der er nødvendigt for at gøre planen til virkelighed. Der er nemlig brug for, at alle borgere og virksomheder bidrager, og navnlig er der brug for, at vi arbejder sammen om at nedsætte udledningen.”

Temaerne i 2030-planen for klima og grøn omstilling er transport, vareforbrug, cirkulær økonomi, affald, energi, byggeri og vedligehold, byudvikling samt øvrig grøn omstilling. Den udstikker sigtelinjer frem til 2030 og initiativer, der skal gennemføres i 2021-2022. Der er især fokus på at reducere klimapåvirkningen, men også på de dele af den grønne omstilling, der handler om rent drikkevand og økologi.

Næstformand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Øjvind Vilsholm (Ø), håber på mange gode input til planen:
”Alle skal med om bord i den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at alle borgere, virksomheder og foreninger nu har mulighed for at sætte fingeraftryk på, hvordan vi reducerer CO2-udledningen i Furesø Kommune,” siger han.
“Det nytter jo ikke, at vi sætter gang i en hel masse, som folk ikke er med på. Og endnu værre er det, hvis vi overser nogle lavthængende frugter.”

 

Publikum I Bidragter, biavler

Kom med dit bidrag

'Forslag til 2030 plan for klima og grøn omstilling' er i seks ugers offentlig høring frem til den 24. februar 2021. Planen kan læses her i linket. Hø…

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)