Pressemeddelelse

En opfordring til børnefamilierne: Bliv hjemme ved sygdom, hent børnene tidligt, hvis I kan, og brug mundbind, når I afleverer og henter

Dagtilbuddene er ikke omfattet af de restriktioner, der kort før nytår blev forlænget frem til 17. januar. Forældre til børn i Furesøs dagtilbud opfordres nu til at bruge mundbind, at hente tidligere og at huske at blive hjemme ved sygdom.

Furesøs børnefamilier har taget hul på et nyt arbejdsår, der stadig er præget af corona. For mange er arbejdspladsen fortsat ved hjemmepc’en – og nu er mange også flankeret af skolebørnene, der begynder 2021 med fjernundervisning. Imens kan de mindste vende tilbage til deres kammerater og kendte voksne i børnehave, vuggestue og dagpleje.

Meget få furesøbørn under 10 år er smittet, men da smitteudviklingen generelt set stadig er bekymrende høj i kommunen, så understreger Bettina Ugelvig Møller (A), formand for Udvalget for dagtilbud og familier, at forældrenes hjælp er afgørende, hvis smitten skal holdes fra døren i kommunens dagtilbud:

”Vores dagtilbud spiller en meget vigtig samfundsmæssig rolle, men vi har brug for forældrenes hjælp, hvis vi skal sikre gode rammer for alle – børn som voksne, så forældre trygt kan aflevere deres børn og medarbejdere trygt kan tage på arbejde. Børne- og Undervisningsministeriet appellerer til, at forældre, der har mulighed for det, overvejer at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Vi er helt klar over, at det kan være vanskeligt for mange, men vi håber på, at de, der har mulighed for det, vil overveje det".

Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.

"Vi opfordrer samtidig til, at de forældre, der kommer i dagtilbuddene, bærer mundbind, når de henter og afleverer deres børn”, siger Bettina Ugelvig Møller.

Den kraftige opfordring fra forvaltningen til forældrene lyder:

  • Benyt mundbind, når I afleverer og henter børn, både udenfor og indenfor, så mindsker vi smitterisikoen.
  • Giv besked, om jeres børn kommer, og også hvornår I bringer og henter, så kan vi planlægge bedre og sørge for kendte voksne mest mulig af tiden.
  • Hent gerne lidt tidligere end normalt, hvis det kan lade sig gøre, det aflaster vores medarbejdere i dagtilbud.
  • Hold barnet hjemme i tilfælde af mindste tegn på sygdom.

Mulighed for tilpasning af åbningstid eller børneantal

Selvom kommunens dagtilbud og forældre i fællesskab gør alt, hvad man kan, for at holde smitten fra døren, kan det ikke undgås, at der vil være smittede børn og medarbejdere.

”Sundheden og den pædagogiske kvalitet skal være i orden. Hvis enkelte dagtilbud oplever, at der ikke er medarbejdere nok til at sikre en god dagligdag for børn og voksne, vil vi tilpasse åbningstider eller antal børn, man kan modtage i dagtilbuddet i en kort periode. Hvis dette bliver aktuelt, vil forældrene få direkte besked” siger Bettina Ugelvig Møller.

Den 11. januar behandler Udvalg for dagtilbud og familier en indstilling om at give forvaltningen mandat til at dimensionere et dagtilbud, hvis det er nødvendigt som følge af corona.

Hygiejneassistenter og hurtigere tests til personalet

Jane Hanson, fællestillidsrepræsentant i BUPL i Furesø Kommune, er glad for, at der er hjælp på vej til det pædagogiske personale, der skal opretholde en god hverdag for børnene: ”Den situation, vi står i, kræver en fortsat høj standard for hygiejne og rengøring, og de hygiejne-assistenter, der nu er på vej til alle dagtilbud, er i høj kurs. Vi glæder os til, at de kan bistå med at holde hygiejnen i top, så det pædagogiske personale kan fokusere på børnene”.

Herudover er Furesø Kommune ved at undersøge muligheden for, at personalet kan tilbydes hurtigere test, så deres fravær ved mistanke om coronasmitte mindskes mest muligt.

Både Jane Hanson og Bettina Ugelvig Møller sender afslutningsvis en stor tak for den opbakning, der dagligt kommer fra forældrene til børn i kommunens dagtilbud. Det betyder rigtigt meget for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Jane Hanson Og Bettina Ugelvig Møller
Fra venstre: Jane Hanson, fællestillidsrepræsentant i BUPL, og Bettina Ugelvig Møller (A), formand for Udvalg for dagtilbud og familier

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000