Pressemeddelelse

Byrådet sætter arbejdet med ny kommuneplan i gang

Furesø Kommune skal udvikles med omtanke og blive endnu mere grøn og bæredygtig. Det fremgår af Plan- og Agenda 21 strategi 2020, som byrådet netop har vedtaget. Strategien sætter samtidig arbejdet i gang med Kommuneplan 2021.

Med den nye plan- og agenda 21-strategi har byrådet, borgere, foreningsliv, erhvervsliv og kommunens forvaltning nu et fælles afsæt for kommunens udvikling. Strategien afspejler den retning, som byrådet har sat med 2030-målene om blandt andet en mere grøn og bæredygtig kommune. På byrådsmødet onsdag aften besluttede byrådet at udfolde og konkretisere visionerne ved at sætte gang i arbejdet med Kommuneplan 2021.

Det fortæller Susanne Mortensen (C), formand for Udvalg for byudvikling og bolig.
”Det er vigtigt for byrådet at sikre attraktive byområder med boliger, levende bycentre med et bredt udvalg af oplevelser og indkøbsmuligheder samt aktive erhvervsområder. Vi skal begrænse byggeri uden for byerne. Strategien fastholder og styrker værdierne i Furesø Kommune, som vil være rammesættende for Kommuneplan 2021."

Bæredygtig udvikling

Plan- og agendastrategien har særligt fokus på den fysiske udvikling, eksempelvis fordeling af by og land, fortætning med flere bygninger i de stationsnære centerområder og placering af erhverv og boliger. En del af strategien handler om den grønne omstilling og om at skabe mere natur og biodiversitet samt beskyttelse af landskabsværdier.
"En gennemgående vision i strategien er, at byudviklingen skal være bæredygtig og i balance, så vi passer på de værdier, som præger Furesø Kommune. Som det fremgår af den vedtagne strategi, ønsker vi blandt andet at værne om vores natur og sætte mere fokus på den grønne omstilling,” siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Høringssvar gav ændringer

I høringsperioden blev der holdt et borgermøde og der indkom 16 høringssvar. På baggrund af input fra mødet og høringssvarene har byrådet foretaget en række ændringer i forhold til det forslag, som blev sendt i høring.
Eksempelvis et det tilføjet, at Furesø Kommune vil arbejde for bedre sammenhæng i vejnettet mellem lokalsamfundene, og der er tilføjet et særskilt afsnit om regnvandshåndtering. Strategien præciserer desuden at byudvikling gennem fortætning med flere bygninger primært skal ske i bymidterne og omkring togstationer.

Nu begynder kommuneplanarbejdet

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) er glad for, at mange har benyttet sig af muligheden for at sætte deres præg på det videre arbejde med udviklingen af kommunen.

”Furesø hviler på et stærkt fællesskab, hvor vi sammen tager ansvar og involverer os i hinanden og den fælles udvikling. Med det afsæt har vi i byrådet sat de otte mål for udviklingen her i Furesø frem mod 2030. Nu går arbejdet med Kommuneplan 2021 i gang. Den bliver et andet, vigtigt afsæt som konkretiserer, hvordan vi arbejder med målene. Derfor vil jeg meget gerne opfordre så mange som muligt til at tage del i den kommende proces med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021,”siger Ole Bondo Christensen (A).

Kommuneplanen tager udgangspunkt i de ønsker og visioner, som beskrives i Plan- og Agenda 21-strategien. Byrådet har samtidig besluttet, at der skal foretages en fuld revision, så alle emner er i spil i planen, der som noget nyt bliver fuldt digital.

Det kommende år vil borgere, foreninger, erhverv og andre aktører få mulighed for at deltage i kommuneplanarbejdet, så følg med på kommunens hjemmeside, furesoe.dk.

På furesoe.dk/planstrategi kan du læse mere om Plan- og Agenda 21-strategien.

Kommuneplanen forventes vedtaget i begyndelsen af 2022.

Plan- og Agenda 21-strategi

Byrådet har den 27. januar 2021 vedtaget en ny Plan- og Agenda 21-strategi. Strategien sætter rammerne for Furesøs udvikling de næste tolv år og blive…

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Susanne Mortensen

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 52 67 52 53
E-mail: smo@furesoe.dk

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)