Pressemeddelelse

Boligpolitik skal sætte rammerne for Furesøs boligudvikling frem mod 2030

Furesø skal fastholde sin status som attraktiv bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder – og naturen skal fremover spille en større rolle i byudviklingen. Det er to af hovedbudskaberne i den nye boligpolitik, som Furesø Byråd vedtog på det sidste byrådsmøde i 2020.

For første gang i Furesø Kommunes 12-årige historie har byrådet vedtaget en boligpolitik for den samlede boligudviklingen i Furesø. Den nye boligpolitik er et resultat af mange drøftelser i Udvalg for byudvikling og bolig, om rammerne for Furesøs fremtidige boliger og udviklingen af nuværende boligområder.

Susanne Mortensen (C), formand for Udvalg for byudvikling og bolig: ”Med Furesøs nye boligpolitik har vi lagt os fast på en række pejlemærker for udviklingen af de boligområder, vi allerede har – og dem som kommer i fremtiden. Den er et vigtigt redskab i arbejdet med de 2030-mål, vi har vedtaget i byrådet. Flere unge skal vælge at bo, leve og uddanne sig i Furesø, og der skal være gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og velfungerende boligområder og lokalsamfund”.

Politikken skal ses i sammenhæng med Plan- Agenda 21-strategien, og det kommende arbejde med revision af kommuneplanen, hvor naturen og fællesskabet tænkes ind i udviklingen af byområderne og ikke mindst den fortætning af bymidterne, som der er særligt fokus på.

Høringen af boligpolitikken og de synspunkter, der har været i forbindelse med høringen over succeskriterier i forhold til Byrådets 2030 mål har vist, at det er et område, der optager borgerne i Furesø. Både høringsperiode og borgermøde i sommer gav anledning til justeringer af det oprindelige udkast.

Lene Bang (A), næstformand i Udvalg for byudvikling og bolig, takker for alle de gode drøftelser: ”Vi har haft virkelig gode drøftelser på baggrund af borgernes input – fx ift. at byudvikling ikke må ske på naturens bekostning, og at de særlige miljøer i lokalsamfundene ikke skal sættes over styr. Det har gjort pejlemærkerne mere præcise i mine øjne. Nu har præciseret, at det blå og det grønne skal spille en større rolle i vores by- og boligudvikling, ligesom vi skal tage udgangspunkt i lokalsamfundenes særpræg. Og så har vi lagt vægt på, at vi skal have tryghedsboliger til vores ældre - ældreboliger med sociale viceværter, så de har mulighed for at blive længere i eget hjem”.

Boligpolitikken indeholder følgende fem fokuspunkter / pejlemærker:

  • Arkitektur og byrum
  • Levende samfund
  • Udvikling af bycentrene
  • Boliger for alle
  • Fællesskabsboliger og Erhvervsområder.

Kontakt

Susanne Mortensen

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 7216 3950
E-mail: smo@furesoe.dk

Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223