Pressemeddelelse

Ambitiøs plan for løft af Furesøs folkeskoler

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse skyder det nye år i gang med en handleplan, der skal løfte Furesøs folkeskoler. Planen skal være med til at indfri kommunens 2030-mål om et godt børneliv og visionen om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig og uddanne sig maksimalt.

Arbejdet Er I Gang I Det Rådgivende Arbejdsudvalg
Det rådgivende udvalg for skole- og daginstitutionsdistrikter

Henrik Poulsen (A), formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, understreger, at et løft af skolerne er en komplekst opgave: ”Alle børn i Furesø skal have gode vilkår for at trives, udvikle sig og lære, så de kan gribe livets mange muligheder. Mangfoldigheden på Furesøs skoler har stor værdi for børnenes dannelse, trivsel og læring. Vi vil fra byrådets side sikre gode rammer for alle vores skolers arbejde med at fremme det enkelte barns udviklingspotentiale og det gode børneliv. Den plan, vi har lagt, lægger en række spor ud for at styrke de enkelte skoler. Det er jeg er utroligt glad for”.

Furesø skolevæsen er blandt de bedste i Danmark, når man ser på resultater ved folkeskolens prøver, og børnenes trivsel ligger over landsgennemsnittet. Samtidig har de enkelte skoler forskellige potentialer og udfordringer, der bl.a. afspejler lokale forhold og vilkår i de enkelte skoledistrikter og deres elevgrundlag.

En plan – mange initiativer

Handleplanen hedder ”Det gode børneliv - løft af alle skoler” og omfatter både initiativer, der kommer alle børn til gavn, og initiativer målrettet skoler med et mere differentieret elevgrundlag. Planen rummer syv spor med tilknyttede initiativer.

Handleplanen ”Det gode børneliv – et løft af alle skoler” fremlægges for Samrådet på skoleområdet i februar 2021, og de konkrete initiativer fremlægges løbende til politisk beslutning hen over forår og sommer.

Tirsdag den 12. januar besluttede Udvalget for skole og ungdomsuddannelse som del af handleplanen at tildele nye ekstra ressourcer til et løft af skoler med høj andel af børn i udsatte positioner. Og i de kommende måneder skal udvalget bl.a. se på muligheden for at tilbyde børn med sproglige udfordringer plads på en anden skole, ligesom der skal ses på om en mere balanceret elevsammensætning kan opnås gennem mindre justeringer af skoledistrikterne

Herudover skal politikerne som en del af handleplanen drøfte, hvordan man forbedrer de fysiske rammer, så lokaler og indretning i højere grad understøtter varierede undervisningsforløb i små og store læringsfællesskaber.

Nogle initiativer forventes at have effekt på den korte bane, mens effekten af andre initiativer først vil kunne ses i løbet af en årrække.

Cecilia Zade Iseni (C), Næstformand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, ser de mange forskelligartede initiativer som en af handleplanens styrker:

”Vi har nogle fantastiske skoler, der skal være klædt optimalt på til opgaven. I Furesø er skolerne og elevgrupperne ikke ens, og derfor vil der også være forskel på, hvordan de enkelte skoler og elever skal løftes. Jeg glæder mig til, at vi i løbet af foråret kommer til at dykke ned i en politisk debat om de konkrete initiativer. Jeg ser særligt frem til at se de konkrete forslag til, hvordan vi kan justere på indskrivningsreglerne, så flere børn med fx sproglige udfordringer har mulighed for at starte i en anden skole end distriktsskolen”.

Medlemmer af rådgivende udvalg om skole og daginstitutionsdistrikter
Det rådgivende udvalg for skole- og daginstitutionsdistrikter

Fakta

Handleplanen ”Det gode børneliv – et løft af alle skoler” udspringer af de opmærksomhedspunkter og 10 idéer, som det rådgivende arbejdsudvalgs om skole- og daginstitutionsdistrikter præsenterede i 2020. Arbejdsudvalget bestod af forældrerepræsentanter fra dagtilbud og skoler, elever, politikere og fagpersoner. Idéerne har været drøftet i byrådet i flere omgange, senest på et temamøde i oktober 2020.

Handleplanens syv spor:

  • Løft af alle skoler
  • Løft af skoler med stor diversitet
  • Stærke folkeskoleprofiler
  • Fordeling af specialtilbud
  • Justering af skoledistrikter
  • Ændrede indskrivningsregler
  • Boligsocial indsats

Cecilia Zade Iseni

Cecilia Zade Isini

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000