Pressemeddelelse

Borgerrådgiver skal styrke den gode borgerdialog i Furesø

Furesø får nu sin første borgerrådgiver, der skal vejlede borgerne ved spørgsmål til kommunens afgørelser og bygge bro mellem borgere og kommunens medarbejdere, hvis det bliver nødvendigt.

1. marts tiltræder Vibeke Krohn stillingen som Furesøs første borgerrådgiver. Furesø Byråd besluttede som en del af budgetaftalen for 2021 at ansætte en medarbejder, der skal være med til at styrke den gode borgerdialog og skabe løsninger sammen med borgerne i Furesø Kommune. Furesøs første borgerrådgiver bliver Vibeke Krohn, der er jurist og kommer fra en stilling i Borgerservice i Frederiksberg Kommune. Vibeke Krohn har mange års erhvervserfaring fra henholdsvis Ankestyrelsen og kommunerne og glæder sig til at sætte sit præg på opgaven.

"Det er min erfaring, at det er helt centralt for den gode og respektfulde dialog mellem kommunen og borgerne, at borgerne føler sig set, hørt og forstået. Det bliver derfor min vigtigste opgave som borgerrådgiver at være med til at styrke dialogen mellem kommunen og borgerne med et samtidigt fokus på at sikre borgernes retssikkerhed. Den opgave glæder jeg mig meget til at beskæftige mig med i Furesø Kommune,” siger hun.

Understøtter organisationen
Furesø Handicapråds formand, Sine Holm har været en del af ansættelsesprocessen og repræsenteret Furesøs borgere i ansættelsesudvalget.

”Det har for os i ansættelsesudvalget været vigtigt at finde en borgerrådgiver, som ud over at være juridisk kompetent også er imødekommende, tillidsskabende og super dygtig til at løse konflikter og samarbejde på alle leder og kanter i Furesø Kommune. Derfor ser vi meget frem til, at Vibeke Krohn tiltræder,” siger hun.

En indgang for borgerne
Mindre bureaukrati og mere sammenhæng i borgernes sager er i sig selv en god håndsrækning til udsatte familier. Det viser evalueringerne af det netop afsluttede frikommuneforsøg, som Furesø og otte andre kommuner de seneste år har deltaget i. Med direkte reference til kommunaldirektøren får borgerrådgiveren en opgave i at spille Furesøs medarbejdere endnu bedre i mødet og dialogen med furesøborgerne.

Jane Hanson, næstformand i Hovedudvalget i Furesø Kommune, der også har været med i ansættelsesudvalget, forventer, at rådgiveren dermed bliver en vigtig intern hjælp i organisationen.

"Som ansat i Furesø Kommune er man helt med på, at mødet mellem borger og kommune skal være respektfuldt. Men en dedikeret rådgiver kan understøtte og vejlede ledere og medarbejdere i organisationen, så vi styrker dialogen endnu mere og øger bevidstheden om de problemstillinger, som er vigtige for borgerne,” siger hun.

Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A) glæder sig til at tage imod den nye borgerrådgiver.

"Alt hvad vi gør som kommune, gør vi for borgerne. Om vi lykkes som kommune afgøres i mødet med den enkelte borger. Derfor har vi de seneste mange år arbejdet med ledetråde for den gode borgerdialog. Med ansættelsen af en borgerrådgiver styrker vi indsatsen for, at borgerne føler sig hørt og forstået, når de er i kontakt med kommunen. Jeg glæder mig meget til byde borgerrådgiveren velkommen og følge hendes arbejde," siger Ole Bondo Christensen.

 

Fakta
Vibeke Krohn kommer fra en stilling som teamleder i Center for Borgerservice i Frederiksberg Kommune og har før det blandt andet været jurist i 3F, Ringsted Kommune, ATP, Greve Kommune samt Ankestyrelsen.

Borgerrådgiverfunktionen blev drøftet på et temamøde i byrådet i november 2020, hvorefter borgerrådgiveren er blevet udvalgt blandt et felt med 17 kvalificerede ansøgere. Borgerrådgiveren starter den 1. marts og refererer til Furesøs kommunaldirektør, Steen Vinderslev.

Ansættelsesudvalget har bestået af Sine Holm, formand for Furesø Handicapråd, Jane Hanson, næstformand i HovedMED, Marianne Helms, juridisk konsulent og Steen Vinderslev, kommunaldirektør.

Vibeke Krohn, Borgerrådgiver i Furesø Kommune
Vibeke Krohn bliver Furesøs første borgerrådgiver

Borgerrådgiver

Som borger i Furesø kan du henvende dig til borgerrådgiveren for at få hjælp og vejledning, hvis du oplever problemer i dialogen med kommunen.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Borgerrådgiver

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7216 5550

Mandag-fredag kl. 08.30 - 15.00
Torsdag dog     kl. 08.30 - 17.00