Pressemeddelelse

107 borgere vaccineret på lokalt vaccinationscenter

Furesø Kommune kunne onsdag den 17. februar uddele vaccination inden for kommunens egne grænser. På Skovgården i Værløse fik en særlig gruppe af hjemmeboende borgere over 65 det første stik af to med vaccination mod corona. Trygge rammer, kendt personale og en rolig atmosfære erstattede dermed lang transporttid, mange skift og ventetid.

Furesø er godt igennem vaccinationerne på kommunens plejehjem. Det betyder, at der nu også er skub i opgaven med at vaccinere udvalgte hjemmeboende borgere over 65 år, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje, og som har behov for hjælp til transporten.

Da regionen gav mulighed for at etablere lokale pop-up vaccinationscentre til denne målgruppe, slog kommunen til. Det betød, at en furesøborgere onsdag kunne få første stik i egen kommune.

Trygge og kendte rammer

”Når vi kører borgere til de store vaccinationscentre skal flere køre sammen, og der er der ofte ventetid på selve vaccinationsstedet. På vaccinationsstedet vil borgerne ofte møde mange skift – de får stikket ét sted, men skal vente et andet sted. Det kan opleves stressende for denne gruppe borgere. Vi glædede os over at kunne give dem en god oplevelse i nogle trygge og i kendte rammer”, fortæller Merete Lindvig Harrig, centerleder på Aktivitetscentret Skovgården.

De fleste borgere blev hentet på deres hjemmeadresse og kørt til Skovgården. En sundhedsfaglig medarbejder fulgte med borgerne. Men de første gæster onsdag havde ikke langt – de 16 borgere kom nemlig fra Skovgårdens boliger.

Matilde Powers, formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (A), ser også muligheden for at vaccinere lokalt som et stort plus:

”Det er vigtigt, at vi får givet vaccinen til de mest sårbare, hjemmeboende borgere på så omsorgsfuld en måde som muligt. Derfor er vi rigtig glade for, at regionen imødekom vores ønske om et pop-up-vaccinationscenter på Skovgården i Værløse. Her kunne borgerne sidde i samme stol i tyve minutter, og så kunne de komme hjem igen.”.

På Skovgården stod to praktiserende læger for vaccinationen, mens medarbejdere fra Hjemmeplejen hjalp borgerne tilrette.

Vaccinationscentret blev stablet på benene på kort tid. Foruden medarbejdere fra forvaltningen, Rehabiliteringscentret og Aktivitetscentret Skovgården deltog Furesø Hjemmepleje også i løsningen af opgaven.

Fakta

  • Pop-up vaccinationscentret var kun for borgere over 65 år, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje, og som har behov for hjælp til transporten. I alt 136 borgere fik tilbuddet. En række havde allerede selv sørget for vaccine på anden vis – 107 fik derfor stikket på Skovgården.
  • Se status på vaccinationerne i Furesø: https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/vaccinationstilslutning
  • 20 kommuner har et pop-up vaccinationscenter i uge 7 (tirsdag til fredag) – 29 har fået tilbuddet.
  • Pop up-tilbuddet planlægges efter samme opgavefordeling, som vaccination på plejecentre. Det vil sige, at regionen leverer vacciner, farmakonomer, udstyr og værnemidler til vaccinatør mv. De praktiserende læger vaccinerer og registrerer. Kommunerne sørger for de praktiske rammer og transporten af borgere.

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Aktivitetscenteret Skovgården

Skovgården 1
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5800

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646