Pressemeddelelse

Snerydning for pensionister

Selv om mange allerede har aftaler med deres boligselskab eller grundejer- eller vejforening om snerydning, er det ikke alle, der har den mulighed. Furesø Kommune har tidligere haft en snerydningsordning for pensionister, men det tillader den nuværende lovgivning ikke. Via furesoe.dk kan man finde virksomheder, der kan stå for opgaven.

Snevejr
Furesø Kommune har tidligere haft en snerydningsordning for pensionister, men det tillader den nuværende lovgivning ikke.

På baggrund af en række henvendelser fra ældre borgere, der har svært ved selv at få ryddet sne omkring deres ejendom, har Furesø Kommune undersøgt muligheden for evt. at genindføre den tidligere snerydningsordning. Det har imidlertid vist sig, at det ikke længere er muligt at tilbyde snerydning som praktisk hjælp, som lovgivningen er i dag. Problematikken har været rejst landspolitisk, men det har altså pt. ikke ændret på lovgrundlaget.

Find lokale udbydere

Borgere opfordres i stedet til at opsøge de lokale udbydere af snerydning. På furesoe.dk/snerydning kan man finde hjælpelink til at søge virksomheder, der kan hjælpe med opgaven. Furesø Kommune opfordrer ligeledes lokale udbydere til at gøre sig så synlige for borgerne som muligt.

Eller ræk ud til naboerne

Anders Poulsen fra Frivilligcentret opfordrer også til at række ud til venner og naboer på vejen, uanset om man har brug for hjælp – eller gerne giver en hjælpende hånd:

”Vi bor i en kommune, hvor mange borgere er parate til at gøre en indsats for andre. Så jeg vil også opfordre til, at man overvejer om man kan hjælpe sin nabo, som måske ikke har kræfter til at rydde sne – og måske ikke har midlerne til at betale sig fra det. Vi er her i Frivilligcentret i gang med at undersøge om, vi sammen med lokale foreninger kan lave en frivilligjobbørs og samtidig være med til at få skovlen under ikke bare sneen, men også noget ufrivillig ensomhed”.

Hjemmeplejen i skridsikre sko

Furesø Kommune oplever i enkelte tilfælde problemet med den manglende snerydning hos en lille del af de borgere, der modtager hjemmehjælp og bor i eget hus. Kommunen oplyser, at hjemmeplejen i nogle tilfælde kan lade være med at gå ind, hvis der ikke er ryddet sne udenfor huset.

“Sne og is på fortovet øger risikoen for at falde ikke bare for de ældre borgere, men også for vores medarbejdere. Handler vores besøg om nødvendig omsorg og pleje, går vi naturligvis ind, selvom det er glat. Men drejer det sig fx om rengøring, kan der være situationer, hvor vi er nødt til at prioritere medarbejderens sikkerhed og så flytte tidspunktet og vente til, at isen og sneen er ryddet, ” siger Annelia Jensen, der tilføjer, at de hos Hjemmeplejen har købt skridsikre sko med pigge for at sikre, at de altid kan komme ind til den nødvendige pleje.

Sne og glatføre rammer også skraldemanden

Den manglende snerydning kan også få konsekvenser, hvis skraldemanden ikke kan nå sikkert frem til din affaldsspandende. Hvis man ikke kan nå at rydde, kan man sætte sin beholder ud til fortov eller vejkant. Så bliver beholderen tømt efter planen. Hvis der ikke er ryddet, vurderer skraldemanden, om det er forsvarligt og muligt at hente beholderen. Får man ikke hentet skrald på grund af manglende snerydning, kan man stille en klar sæk med overskydende restaffald ved siden af beholderen til næste tømning.

Furesø Kommune oplyser endelig, at de fortsat undersøger mulige løsninger eksempelvis gennem beskæftigelsesprojekter og inddragelse af socialøkonomiske virksomheder, men må indtil videre opfordre ældre borgere til at søge hjælp hos lokale leverandører.

Snerydning

Du har et ansvar som grundejer - også i forhold til snerydning og glatførebekæmpelse. Nederst på siden finder du Regulativ for Vintervedligeholdelse o…

Dit ansvar som grundejer

Som grundejer ud til et fortov eller vej har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent. Din indsats er med til, at Fures…

Anonym rådgivning på Frivilligcenter Furesø

Frivilligcenter Furesø

Frivilligcenter Furesø er en selvstændig forening, der er til for alle foreninger i Furesø kommune. Vi virker til gavn for lokalsamfundets borgere og…

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk 

Hjemmeplejen

Tlf. 7235 5757

Hjemmeplejeplanlægningen:
Telefontid: mandag-fredag 8-9.30 og 12.30-14

Farum: 7235 5749
Værløse: 7235 5729