Pressemeddelelse

Puljen for Vores Furesø fortsætter i 2022

Puljen for Vores Furesø har i 2021 støttet 11 projekter inden for kultur og idræt, og de sidste midler for 2021 er netop uddelt. Udvalg for kultur, fritid og idræt ser positivt tilbage på puljens første leveår og glæder sig til at modtage ansøgningerne til næste års pulje, der skal søges senest 1. februar 2022.

“Puljen blev etableret i forlængelse af den vedtagene politik, #Vores Furesø, og er søgbar for foreninger, borgere og privatpersoner. Puljen imødekommer borgernes egne initiativer, som vi synes, det er vigtigt at værdsætte og give fødselshjælp. Vi har været spændte på ansøgningerne, og der er kommet lidt færre inden for idræt, end vi havde forventet, men det skyldes formentlig corona. Ansøgningerne har dækket bredt i øvrigt, og det er vi meget tilfredse med her i det første år, puljen har været i gang,” fortæller Tine Hessner (B), formand for udvalg for kultur, fritid og idræt.

”Borgerne er opfindsomme og har haft behov for at udvikle nye tiltag på digitale platforme, dele viden og mødes udenfor”.

Støtten gik til en ny hjemmeside til Furesø Kunstforening, en pjece om Søndersø fra Værløseegnens lokalhistoriske forening og digital kulturformidling ved Jonstrupsamlingens Venner. Efter genåbningen støttede puljen aktiviteter for beboerne på Lillevang, en sommerlejr for børn i Hareskov-Værløse Tennisklub og en jazzkoncert ved Furesøbad.

I den sidste halvdel af 2021 har puljens restmidler støttet en rekreativ bro ved Farum Sø, en fast bådebro ved Furesøen, en række billedkunstworkshops i Jonstrup og Hareskovby og et kunsthæfte for skoleelever med kunstruter i Farum.

Flere puljemidler i 2022

Puljen for Vores Furesø har givet anledning til vigtige drøftelser i udvalget om, hvad kommunen skal støtte.

”Puljen styrker samarbejdet med borgere og foreninger om at udvikle kultur- og fritidsområdet. Derfor har vi tilført puljen ekstra midler i 2022. Samtidig vil vi gerne prioritere de projekter, der har medfinansiering fra ansøger selv eller andre puljer og fonde”, fastslår Tine Hessner.

Næstformand i udvalget Muhammed Bektas (A) understreger: ”Vi har stor tillid til borgernes ideer og projekter, og vi kan kun opfordre både foreninger og enkeltpersoner til at søge puljen, hvis I har gode ideer til nye aktiviteter, der styrker fællesskaberne i Furesø inden for kultur, fritid og idræt”.

Om puljen

Puljen for Vores Furesø blev lanceret i 2021 og støtter nye aktiviteter inden for kultur, fritid og idræt. Der kan søges max 25.000 kr. pr. projekt, som skal understøtte et eller flere af de fire fokusområder i politikken for Vores Furesø: ’Et godt sted at vokse op’, ’Frivillighed og nye aktiviteter’, ’Stærke fællesskaber og livskvalitet’ samt ’Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft’.
Puljen for 2022 er åben og kan søges frem til 1. februar 2022. Ansøgningerne behandles på udvalgsmødet i april, og herefter lanceres eventuelle restmidler.

 

Ninjafabrikken Sommerferieaktiviteter2020

Læs mere om puljen 'Vores Furesø'

Puljen for Vores Furesø er blevet fordelt den 6. april 2022. Du kan se, hvilke projekter, der har modtaget støtte herunder. Der er stadig restmidler a…

Kontakt

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 4267 5512

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)