Pressemeddelelse

Borgermøde om fremtidens Akacietorv den 24. februar

(Opdateret:) Boliger og mere erhverv skal skabe liv på Akacietorvet. Det er idéen bag et nyt forslag til lokalplan for området. Plan- og Byudviklingsudvalget i Furesø Kommune inviterer nu alle til borgermøde om en ny lokalplan for Akacietorvet.

Siden Aldi på Akacietorvet i Farum lukkede i 2018, har bygningen stået tom. Dette skal en ny lokalplan ændre på. Lokalplan 153 skal give mulighed for, at der kan bygges boliger og erhverv på grunden, hvor den udtjente butik står i dag og samtidig opdatere plangrundlaget for området omkring Akacietorvet. Furesø Kommune vil gerne have dine input til forslaget.

Borgermøde den 24. februar

Dette skal ske ved et borgermøde, der oprindeligt var annonceret til den 11. januar. Plan- og Byudviklingsudvalget i Furesø Kommune har nu besluttet at mødet skal holdes i den tidligere Aldi på Akacietorvet, efter at det igen er muligt at samles fysisk.

På mødet vil du kunne høre om den nye plan, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere forslaget.

Udvalg for byudvikling og bolig besluttede på deres sidste møde i 2021, at der skulle være mere dialog om forslaget til Lokalplan 153. Udvalgets formand, Egil F. Hulgaard (C) har ved årsskiftet overgivet rollen til den nytiltrådte formand for det nye udvalg Plan og Byudvikling, Bettina Ugelvig Møller (A).

Egil F. Hulgaard håber, borgermødet giver et godt grundlag for det videre arbejde i udvalget:

”Det er vigtigt for udvalget, at borgerne inddrages i udviklingen af vores kommune. Akacietorvet har potentialet til at blive et af flere mødesteder på Farum Hovedgade og er derfor vigtigt for mange. Derfor er det vigtigt, at vi kigger på Akacietorvet sammen, drøfter forslaget og visionerne for Akacietorvet og livet omkring det og får det input, der skal til, for at det nye udvalg får det bedst mulige grundlag for at tage stilling til forslaget, før det sendes i offentlig høring,” siger han.

Den nye lokalplan skal sikre, at den nye bebyggelse på torvet er tilpasset landsbymiljøet. Samtidig skal planen være med til at skabe et godt by- og handelsliv på Akacietorvet blandt andet ved hjælp af en bedre forbindelse til Farum Hovedgade.

Akacietorvet 01
Visualisering af ny bebyggelse ved Akacietorvet.
Akacietorvet 06
Visualisering af det nye bymiljø ved Akacietorvet
Farum Ved Akacietorvet, Bodil Hammer, 2019
Nyhed

Dialog om planerne for Akacietorvet

Udvalget for Byudvikling og Bolig vil sikre, at alle får mulighed for at blive inddraget i planerne for Akacietorvet i Farum, før de sendes i officiel…

Kontakt

Egil Hulgaard

Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)