Pressemeddelelse

Bredt flertal bag grundlag for Budget 2022

Et enigt økonomiudvalg godkendte onsdag aften udkast til budget for 2022-2025. Nu inviteres borgere til høring og borgermøde. Budgettet skal endeligt vedtages i oktober.

Furesø Byråd Februar 2018

Et bredt politisk flertal står bag et udkast til en budgetaftale. Aftalen lægger op til nye initiativer som fx flere midler til skolerne, renovering af køkkener i dagtilbud, personale og rekruttering på ældreområdet, udvidelse af indskolingen i Jonstrup, velfærdsteknologi og innovation, øget biodiversitet, investeringer i infrastruktur samt flere midler til foreningslivet. Med budgetforslaget suppleres budgetaftalen for 2021-22 med en række forslag til effektiviseringer og besparelser.

Fysisk og virtuelt borgermøde i september

Byrådet førstebehandler budgetforslaget den 1. september og sender det derefter i høring frem til den 17. september. Borgere inviteres til fysisk og virtuelt borgermøde den 15. september kl. 19-21. Herefter er partierne enige om at se de indkomne høringssvar igennem og sammen drøfte behovet for justeringer, før budgettet andenbehandles og endeligt vedtages på byrådsmødet den 13. oktober.

Bredt politisk flertal om udkast til budgetaftale

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkepart står bag budgetaftalen for 2022. Aftalepartier repræsenterer 20 ud af byrådets 21 medlemmer.
Aftalen fastholder en solid økonomistyring og sikrer en robust kassebeholdning. Det skaber råderum til en række nye initiativer, der styrker Furesø som en attraktiv kommune for borgere, foreninger og erhvervsliv. Med budgetaftalen reduceres Furesøs gæld med 300 mio. kr. over de næste fire år samtidig med at kravet til kommunens kassebeholdning bliver øget fra 80 til 120 mio. kr.

”De seneste 10 år har vi haft fokus på stram økonomistyring, hvor vi på trods af økonomiske udfordringer er lykkedes med at udvikle kommunen i et bredt politisk samarbejde til gavn for borgere og virksomheder i Furesø. Den linje fortsætter vi med denne budgetaftale. Vi sætter mere skub på den grønne omstilling og udvikling af vores fælles velfærd, hvor der er størst behov. Jeg er meget glad for, at vi kan samle opbakning fra et stort set samlet byråd og ser frem til at høre borgerne, når vi i byrådet sender budgetforslaget i høring og inviterer til borgermøde den 15. september”, siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Gruppeformand og viceborgmester, Preben Sandberg Pettersson (A) hæfter sig ved, at det er lykkes at lande en bred aftale, som skaber klarhed om de økonomiske rammer og rum for at indfri de mål byrådet har sat for udvikling af Furesø frem mod 2030.

”Vores økonomiske udgangspunkt og det gode resultat for regnskab 2020 giver grundlag for, at vi kan anvende 50 mio. kr. af de opsparede midler til at sikre den fortsatte gældsafvikling. Samtidig sætter vi gang i en række initiativer der giver ny dynamik i vores udvikling af velfærden, grøn omstilling og samarbejdet med Furesøs erhvervsliv, ligesom vi sætter øget fokus på fastholdelse og rekruttering”, understreger Preben Sandberg Pettersson.

Gruppeformand, Gustav Juul (V) lægger vægt på, at der skal være en ansvarlig økonomisk linje i Furesø Kommune.

”Når vi fra Venstres side bakker op om budgetaftalen er det naturligvis fordi den forpligter Byrådet på økonomisk ansvarlighed med en fortsat afvikling af gælden, yderligere effektivisering af driften, højere krav til kassebeholdningen og at borgerne ikke kommer til at punge mere ud i kommuneskat. Herudover er vi tilfredse med, at vi sikrer en udvidelse af indskolingen i Jonstrup og får plads til en række nye initiativer i forhold til den grønne omstilling”, udtaler Gustav Juul.

Gruppeformand og viceborgmester, Lars Carstensen (C) ser ligeledes frem til den videre budgetproces og glæder sig over, at der med aftalen er skabt ro om det økonomiske grundlag samt sikret fortsat gældsafvikling.

”Med denne aftale bekræfter vi den ansvarlige økonomiske linje I Furesø Kommune, som vi Konservative gennem mange år har været garanten for. Vi betaler fortsat af på vores gæld, samtidig med at vi hæver niveauet for kommunens kassebeholdning fra 80 til 120 mio. kr. Især lægger jeg mærke til, at vi ikke bruger løs af de opsparede 40 mio. kr. fra sidste års overskud. Samtidig er jeg særligt glad, at vi med en ny innovationspulje er med til at sætte ekstra skub på udvikling og nytænkning af vores kommune. C hat sat markante fingeraftryk på Furesø de seneste mange år. Vi er glad for med budgettet at kunne sikre en fortsat ansvarlig udvikling. Samtidig er det glædeligt, at også V og DF har tiltrådt de justeringer af den toårige budgetaftale, som vi indgik sidste år. Vi tror på det brede samarbejde tjener kommunen bedst”, udtaler Lars Carstensen.

Gruppeformand, Tine Hessner (B) ser rigtig mange lyspunkter i budgetaftalen.

”Radikale Venstre er først og fremmest glade for den øgede to-lærerdækning i Folkeskolen fra 1.-3. klasse. Det giver mere nærvær mellem lærer og elev - og bedre muligheder for alle børn. Samtidig etablerer vi bedre undervisningsmiljøer og arbejder reelt for at få en ungdomsuddannelse til Furesø. Det er derfor en aftale der indeholder gode elementer for Furesøs børn. Endelig sættes mere skub på innovation og grøn omstilling med en stærk, grøn budgetaftale”, siger Tine Hessner.

Gruppeformand, Øjvind Vilsholm (Ø) lægger vægt på, at der med budgetaftalen er afsat yderligere turbo på den grønne omstilling i Furesø.

”Vi har fra Enhedslistens side haft som afgørende prioritet, at få gjort forbedret forholdene omkring visitationen, hvor mange har klaget over lang sagsbehandlingstid for at få de nødvendige hjælpemidler. Derudover skal vi have renoveret legepladser i vores daginstitutioner. Og endelig kommer der flere midler til mere natur, øget biodiversitet og bekæmpelse af invasive arter. Oven i det fortsætter vi med at energirenovere kommunens bygninger. Så aftalen er flere skridt i den rigtige retning, og vi vil arbejde for yderligere løft i de kommende år”, understreger Øjvind Vilsholm.

Gruppeformand, Carsten Svensson (O), lægger op til at afsætte flere ressourcer til plejehjemmene.

”For et år siden, kunne vi ikke acceptere budgettet og stod udenfor. Besparelserne var for voldsomme og for mange. Derfor er det med stor tilfredshed, at vi nu kan se dem slettet igen. Vore medborgere skal kunne have tillid til kommunen. Andet kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi bliver flere ældre, og vi får et stadig større plejebehov. Med budgetaftalen afsætter vi 1 mio. kr. ekstra til personale på kommunens plejehjem. Børnehaver og skoler får også klart bedre vilkår. Det frivillige arbejde får flere midler, og jeg er meget tilfreds med, at de varslede besparelser på Gedevasevang og Skovgården rulles tilbage”, slutter Carsten Svensson.

Fakta

  • Byrådet førstebehandler budgetforslaget onsdag den 1. september. Byrådsmøderne streames via www.furesoe.dk.
  • Budgetforslaget sendes i høring fra den 2. september til den 17. september 2021.
  • Den 15. september kl. 19-21 kan du deltage i et borgermøde – fysisk eller virtuelt.

 

Budget 2022

Budgetforslag 2022 - på vej til 2. behandling i byrådet

Borgermøder

Se hvilke møder Furesø Kommune afholder. Du er altid velkommen til at deltage. Se på det enkelte borgermøde, om der er behov for tilmelding.

Budgetaftale 2022

Et bredt politisk flertal står bag et udkast til en budgetaftale. Byrådet førstebehandler budgetforslaget den 1. september og sender det derefter i høring frem til den 17. september. Borgere inviteres til fysisk og virtuelt borgermøde den 15. september kl. 19-21. Budgettet andenbehandles og endeligt vedtages på byrådsmødet den 13. oktober.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Preben S. Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Gustav Juul

Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Carsten Svensson

Paltholmterrasserne 7D
3520 Farum    
E-mail: csv1@furesoe.dk
Tlf.: 9393 1164