Pressemeddelelse

Udvalg genåbner pulje til fællesskaber for børn og unge

Der er brug for at styrke fællesskaberne mellem Furesøs børn og unge, der har været adskilt under corona. Derfor åbner udvalg nu for en ny runde i tildelingen af § 18-midler

Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har besluttet, at der kommer en ny, mindre ansøgningsrunde i 2021 for de resterende midler fra puljen af såkaldte § 18-midler. Denne gang bliver puljen målrettet børn og unge i Furesø Kommune.

Den lange periode med corona-epidemi og nedlukninger har været hård for mange grupper i samfundet, unge såvel som ældre. Mange børn og unge har været afskåret fra deres skolegang og mulighed for fællesskab med deres kammerater. Dette har desværre vist sig i en stigning i børn og unge, der mistrives.

Det politiske udvalg besluttede derfor på udvalgsmødet den 6. april 2021, at der skal være en anden runde i år, hvor fokus er på børn og unge og deres trivsel. Derfor øremærkes de resterende 38.000 kr. i puljen til aktiviteter, der styrker fællesskabet mellem Furesøs børn. Hvad det kan være er op til Furesøs foreninger at komme med bud på.

”Vi vil gerne sætte et forstærket fokus på vores børn og unge, og det giver §18-midlerne mulighed for. Vores håb er, at én eller flere foreninger vil se nogle muligheder for at skabe aktiviteter, der genopbygger fællesskaberne mellem børn eller unge med ny energi,” siger udvalgets formand, Matilde Powers (A) efter den fælles drøftelse i Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Frivillige foreninger vil kunne søge om midlerne i maj måned. Ansøgningsfristen er 19. maj, så ansøgningerne kan blive behandlet på udvalgets møde i juni måned 2021.


Det kan § 18-midlerne støtte:

Aktiviteter, der bekæmper ulighed i sundhed med fokus på mental sundhed

Aktiviteter målrettet udsatte borgere

Aktiviteter målrettet børn og unge

Aktiviteter, der skaber sunde initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.

Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen

Søg midler til aktiviteter med børn og unge