Pressemeddelelse

Bevaringsværdig bygning købt af Furesø Kommune

Statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, har netop solgt et bevaringsværdigt hus til Furesø Kommune. Huset ligger på en 400 m2 grund med en meget attraktiv beliggenhed tæt på skov og Hareskov Station i Værløse. Nu skal kommunen kigge på, hvordan huset fremover kan understøtte et aktivt ude- og fritidsliv i Hareskoven.

Furesø Kommune har købt det såkaldte ’Udhus’ i Hareskovby på Stationsvej 2. Ejendommen har tidligere været ejet af Naturstyrelsen, inden Freja Ejendomme, statens ejendomsselskab, overtog ejendommen.

Det bevaringsværdige hus på ca. 50 m2 er placeret i grønne omgivelser tæt på skov og Hareskov Station. Furesø Kommune har tidligere udarbejdet en særlig lokalplan for ejendommen, der muliggør, at den kan udgøre et samlingspunkt for eksempelvis institutioner og foreninger og dermed understøtte et aktivt ude- og fritidsliv i lokalområdet.

Ejendommen ligger tæt på institutionerne i området, Hareskov station og med direkte adgang til skoven. Den konkret anvendelse som støttepunkt vil blive afklaret i den kommende tid i dialog med foreningen ”Udhusets venner”.

Karen Mosbech, adm. direktør i Freja Ejendomme siger om salget: ”Jeg er rigtig glad for, at ejendommen fremadrettet kommer til at spille en rolle i det lokale liv. Placeringen er helt perfekt som attraktiv base for et aktivt ude- og fritidsliv i Hareskoven. Med dette salg til kommunen sikrer vi, at flest mulige borgere fremadrettet får gavn af ejendommen”.

Leise Marud, formand for ’Udhusets Venner’ siger: ”Vi har i flere år arbejdet for at bevare ’Udhuset’ for, at det kan blive et spændende mødested for borgerne i Hareskoven. Vi ser frem til at samarbejde med kommunen om anvendelsen af huset”.

Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune siger: ”Hatten af for de mange aktive borgere i Furesø, der bidrager til at skabe gode oplevelser og fællesskaber. Vi har i byrådet en stærk ambition om at samarbejde med foreninger og civilsamfund om borgerdrevne løsninger inden for både velfærd, kultur-, idræts og fritidsområdet. Udhuset ligger tæt på skoven og vil kunne blive en spændende ramme for et aktivt ude- og fritidsliv.

Det lille hus på venstre side af vejen op til Hareskov Station får nu nyt liv.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)