Pressemeddelelse

Midlertidige restriktioner for besøg på Furesøs plejehjem

OPDATERET 4/11: Påbuddet gælder indtil videre til 15. december 2020. Den nærmeste pårørende kan fortsat besøge sin kære indendørs på Furesøs plejehjem og bosteder. Andre gæster må kun komme på besøg udendørs. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt med omgående virkning efter det stigende antal corona-smittede i hovedstadsområdet. Påbuddet gælder også på Furesøs bosteder og er 2. november blevet forlænget frem til 15. december 2020.

Telte Opsat Ved Plejecentre I Furesø Kommune, Så Pårørende Kan Komme På Besøg
Besøgstelte på Plejecenter Lillevang, som de så ud i forsommeren

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 15. september 2020 påbudt Furesø Kommune at sørge for midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv., der ligger i Furesø Kommune. Formålet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19 i hovedstadsområdet. Beboerne har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

”Vi indfører øjeblikkeligt de midlertidige besøgsrestriktioner, som vi har fået påbudt. Den nærmeste pårørende må stadig besøge sin kære som hidtil. Men alle andre gæster skal besøge beboerne på udendørs arealer og skal aftale tid i forvejen. Er plejehjemsbeboere kritisk syge eller døende, er der ikke besøgsrestriktioner. Det sker for at passe på vores mest udsatte borgere i en tid, hvor smittetallene stiger i hovedstadsområdet”, siger Tine Gram, velfærdsdirektør i Furesø Kommune.

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Besøgsrestriktionerne omfatter desuden bostederne Svanepunktet, Langkærgård, Lynghuset og Jonstrup. På bostederne må 1-2 af borgerens fast besøgspersoner dog fortsat komme på besøg indendørs.

Den nærmeste pårørende må fortsat godt besøge indendørs

På plejehjemmene omfatter besøgsrestriktionerne ikke besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer. Den ’eneste nærmeste pårørende’ kan være beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Er en beboer kritisk syg eller døende kan pårørende fortsat komme på besøg. Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, må godt hente ejendele, der har tilhørt den pågældende beboer. Ansatte og personer, der kommer for at levere sundhedsbehandling til beboere, må også fortsat komme.

Hvert plejehjem sørger for at sikre, at indendørs og udendørs besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Udendørsbesøg skal aftales med plejehjemmet inden ankomst. Det er for at tilstræbe, at besøg foregår fleksibelt, individuelt, omsorgsfuldt og på en måde, så risiko for spredning af smitte på plejehjem og midlertidige pladser reduceres mest muligt.

De midlertidige besøgsrestriktioner er 2. november 2020 blevet forlænget frem til 15. december 2020 med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet.

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.