Pressemeddelelse

Bæredygtigt byggeri på Kirke Værløsevej modtager milliontilskud

Nogle af Furesøs sårbare borgere flytter om et års tid ind i et botilbud i et af de mest bæredygtige træhuse i Danmark. Byggeriet har netop modtaget støtte til ekstra klimatiltag fra Realdania.

De sidste murbrokker står der endnu, og al beton er ikke kørt væk endnu. Men den gamle Furesøskole på Kirke Værløsevej ved siden af Søndersøskolen er fortid. På grunden vil der blive bygget et nyt botilbud i træ, der bliver så bæredygtigt som overhovedet muligt.

”Vi arbejder i Furesø målrettet med FN’s verdensmål bl.a. om en mere effektiv klimaindsats, og hvor vi forebygger ulighed. Vi har vores egne 2030-mål med ambitioner om at mindske CO2-udledningen i Furesø, at vores borgere skal bo i mere bærdygtigt byggeri, og at vi skal have færre socialt udsatte. Det hele er i spil lige i dette byggeri”, siger Lene Munch-Petersen (A) formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Bæredygtigt botilbud

Det kommende træbyggeri vil huse et botilbud med 16 boliger opdelt i to afdelinger. Beboerne vil have særlige behov og vil have brug for støtte for, at de kan passe deres skole, arbejde og hverdagsliv. Nogle vil være yngre borgere med autisme, andre vil være psykisk sårbare unge. Furesø Kommune har derfor valgt et byggeri, der er bæredygtigt og som bidrager positivt til beboernes både fysiske og sociale velfærd. Gode fysiske rammer og et sundt hus at leve i er med til at skabe trivsel blandt beboerne.

”Det bliver et bæredygtigt botilbud både menneskeligt og i husets konstruktion. Det kan blive som et verdensmålshus for os. For huset vil blive så bæredygtigt og klimavenligt som overhovedet muligt, og det vil samtidig skabe rammerne om nogle af vores borgere, der har særlig behov for at støtte og hjælp til at kunne klare deres skole, arbejdsliv eller det at kunne bo for sig selv”, siger Matilde Powers (A), formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Træbyggerier er CO2-venlige

Verdensmålshuset vil blive bygget i træ. Det vil leve op til alle de mest toneangivende miljøcertificeringer fx DGNB.

Desuden er det en del af et forskningsprojekt, der undersøger hvordan man brandsikrer træhuse mest bæredygtigt. I stedet for at have en betonkonstruktion inderst, vil træ og andre bæredygtige materialer anvendes og samtidig leve op til skrappe brandregler. Byggeriet i verden står for cirka 40 procent af CO2-udledningen. Derfor er det afgørende at få viden om, hvordan man bygger mere bæredygtigt fra inderst til yderst i et byggeri. Cementindustrien er den tredjestørste udleder af CO2 i verden. Hvorimod træ er et bæredygtigt materiale, fordi det binder CO2 i stedet for at udlede CO2.

Bygningen vil derudover bidrage til området ved en spændende arkitektur.

”Det bliver en bæredygtig og meget spændende bygning. Den vil helt klart bidrage arkitektonisk til området og forskønne området yderligere. Jeg ser meget frem til at se den færdige bygning”, siger Susanne Mortensen (C), formand for Udvalg for byudvikling og bolig.

Støtte til ekstra klimatiltag

Realdania har netop offentliggjort, at de vil støtte 11 bæredygtige projekter rundt om i hele landet. Furesø er blandt modtagerne til botilbuddet på Kirke Værløsevej. Projektet modtager 250.000 kr. til at finde på ekstra klimatiltag. De er ikke fastlagt endnu, men på paletten over generelle klimatiltag kunne være fx bæredygtige byggematerialer, alternative energiformer, grønne tage, regnvandsopsamling eller brandmaterialer. Projektet modtager desuden 775.000 kr. til at udføre de ekstra klimatiltag. Teamet bag projektet er ud over Furesø Kommune også Arkitektfirmaet Juul & Hansen, DBI og Jakobsen Huse, der er kendt for at bygge i træ og særligt bæredygtigt.

Elever på Søndersøskolen følger byggeprocessen på nært hold. Derfor er der også et samarbejde mellem skolen, Furesøs byggeafdeling og afdelingen for specialiserede indsatser, så skolen og forældre kan få svar på alt fra spørgsmål om byggeproces, adgangsveje og de kommende beboere. Husets opførelse går i gang i november 2020 og forventes klar til indflytning i løbet af 2021.

Botilbud, Kirke Værløsevej, Visualisering, Jakobsen Huse
Det foreløbige design af den nye træbygning. Der kan komme ændringer. Illustration: Jakobsen Huse

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646