Pressemeddelelse

Farum Boldklub fejrer 110 år med nyrenoveret kunstgræsbane

Med mere end 3.000 aktive fodboldspillere i Furesø er der slid på grønsværen rundt om i kommunen. Derfor var det et begejstret kultur- og fritidsudvalg, der sammen med Farum Boldklub kunne give bolden op på den nyrenoverede kunstgræsbane ved Farum Arena.

I 18 år har kunstgræsbanen ved Farum Arena lagt grund til smørbolde, tunneller og tåhylere. De mange timer med fodbolden havde slidt grundigt på kunstgræsset, som derfor netop har været gennem en større renovering.

Mandag blev banen indviet af de faste spillere fra Farum Boldklub, der netop har kunne fejre klubbens 110-års fødselsdag ved at sende de første hold på banen. Med på banen var klubbens formand Torben Stensdal og medlemmerne af Furesø Kommunes kultur-, fritids og idrætsudvalg, KFIU.

"Vi har omkring 2500 børn, der går til fodbold i Furesø og yderligere cirka 700 voksne, der løber på banen for at være en del af vores fodboldfællesskaber. De har brug for gode baner, og derfor er jeg glad for, at vi er godt i gang med renoveringerne af vores baner. Banen i Farum Vest er allerede renoveret, vi er godt i gang med et nyt anlæg i Hareskovby og så har byrådet afsat midler i budget 2021 til at renovere banen i Værløse," fortæller Tine Hessner (B).
Som formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget lægger hun vægt på, at spillerne i Farum Øst med renoveringen ikke blot får en bane med langt bedre spilleegenskaber. Renoveringen sikrer også, at banen er up to date miljømæssigt. Det sker ved, at banen etableres med ind- og udgangssluser og granulatfang, så spredning af gummigranulat bliver begrænset.

Muhammed Bektas (A) er ud over at være næstformand i KFIU også selv en aktiv forboldspiller. Han glæder sig på spillernes vegne over, at de mange børn og unge, der bruger banen, nu kan gå ind i vinteren uden pauser i træningen.

"Et samlet byråd har prioriteret og prioriterer fortsat, at vi vedligeholder vores baner og idrætsfaciliteter. Jeg er virkelig glad for, at det har gjort det muligt at få banen her klar inden vinteren. Samtidig har vi med hjælp fra Farum Boldklub kunne sikre et bedre lys på banen, der i langt højere grad er fokuseret på banearealet og minimerer “strejf-lys” som kan genere omgivelserne. Det bliver rigtig godt at være fodboldspiller herude," siger han.

For Farum Boldklub er klubbens egen store investering på over en million kroner i de bedre faciliteter vigtig for at kunne give børn, unge og lidt ældre spillere i hele Farum et godt træningstilbud. Klubben har benyttet lejligheden til at udvide baneområdet med 9 meter i bredden, så banen opfylder minimumsmålene for en 11 mandsbane og sikkerhedsafstanden mellem hegn og bane er i orden. Sammen med det nye lys giver det optimale betingelser for at spille fodbold nu og fremover.

"Farum Boldklub er den tredjestørste fodboldklub i DBU Sjælland. Derfor er renovering af den 18 år gamle bane også helt afgørende for klubben, efter at det lykkedes af få kunstgræsbanen i Farum Vest renoveret tilsvarende for to år siden. Farum Boldklub dækker et stort geografisk område og har spillere fra hele Furesø, så det er vigtigt for os at vi kan træne og spille kampe i både Stavnsholt og Farum Vest," siger Torben Stensdal, formand for Farum Boldklub.

"Det har taget lang tid, men vi vil gerne takke for det gode samarbejde med kommunen om udformningen og projekteringen af den nyrenoverede bane. Når situationen ikke er til større forsamlinger, så har det været en glædelig måde at markere fødselsdagen, at vi nu kan tage den renoverede kunstgræsbane i Stavnsholt i brug," siger han.

Indvielse Af Nyt Kunstgræsanlæg I Stavnsholt Med Farum Boldklub Nov 2020
Muhammed Bektas, Niels Bjerre Degn og Tine Hessner fra Kultur-, fritids- og idrætsudvalget i Furesø indviede mandag aften det nyrenoverede kunstgræsanlæg i Farum Øst sammen med Farum Boldklub, her repræsenteret af Lennart Christiansen og Torben Stensdal til højre i billedet.

Kontakt

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 4267 5512

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

E-mail kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)