Pressemeddelelse

Furesø Kommune vil leve op til Parisaftalen

Furesø Kommune er blevet optaget i det ambitiøse klimaprojekt DK2020, der giver Furesø adgang til en bevilling på 45 mio. kroner fra Realdania, Kommunernes Landsforening og landets fem regioner.

Klimaprojektet DK2020 giver kommunerne mulighed for at få faglig bistand til at kvalificere kommende klimaindsatser og processer. Det passer rigtig fint ind i Furesøs igangværende arbejde med klima og grøn omstilling, som netop skal understøtte borgeres, erhvervslivs og kommunens egne klimaindsatser.

Ved at deltage i DK2020 kan indsatserne implementeres på et mere gedigent grundlag og skabe et solidt fundament for at omsætte målene i '2030-plan for klima og grøn omstilling' til konkrete handlinger, så Furesø Kommune kan leve op til de mål, FN har vedtaget for at reducere klimaforandringerne i Parisaftalen.

Furesø skal arbejde med den samme standard for klimaindsatser, som nogle af verdens største og mest ambitiøse byer anvender i det internationale bynetværk C40.

”Jeg er rigtig glad for, at vi allerede nu er i gang med den overordnede politiske proces med at skabe en kommune, der er robust overfor klimaforandringer og sætter retning for vores klimaindsats. Men dette har virkelig spændende perspektiver," siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

"Vi bruger vores viden, erfaring og ressourcer til at skabe løsninger på nutidens klimaudfordringer og forme fremtidens Furesø i en endnu mere grøn retning. Så de mennesker, der skal bo i Furesø om 10, 30 eller 100 år vil opleve en kommune, der er robust overfor de klimaforandringer, vi ser ind i. Og de vil være en del af en kommune på forkant med den grønne omstilling til vedvarende energi, attraktiv grøn transport og klimavenlige tiltag, der gør det nemt at vælge de grønne løsninger i en almindelig hverdag for både borgere og virksomheder,” siger Ole Bondo Christensen.

Det er første gang, C40’s internationale standard, ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed skriver Furesø Kommune sig ind i den internationale klimahistorie sammen med de øvrige deltagende danske kommuner.

Furesø Kommune får med deltagelsen i ”DK2020” adgang til solid faglig rådgivning og sparring, så kommunen kan leve op til international best practice inden for klimaplanlægning. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektleder og videnspartner, assistereret af det internationale bynetværk C40.

Furesø Kommune har i en årrække holdt fokus på, at skabe en grøn omstilling i alle kommunens egne aktiviteter, hvilket har givet målbare resultater og reduceret CO2-udledningen med mere end 50 procent siden 2008.
Du kan se, hvilke kommuner der er med i Klimaplaner for hele Danmark på www.realdania.dk/dk2020

Kun 2 af Furesø Kommunes 62 personbiler kører i dag på benzin. Nu forventer Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen, at adgangen til DK2020-projektet vil styrke kommunens, borgeres og erhvervslivs igangværende klimaomstilling endnu mere.
Kun 2 af Furesø Kommunes 62 personbiler kører i dag på benzin. Nu forventer Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen, at adgangen til DK2020-projektet vil styrke kommunens, borgeres og erhvervslivs igangværende klimaomstilling endnu mere.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

E-mail kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)