Pressemeddelelse

Frederiksborgvej bliver indgang til grønt byområde

Nyt liv kan snart spire frem i det centrale Farum, efter at byrådet har vedtaget en ny lokalplan for boliger og erhverv på Frederiksborgvej 3-5 ved Farum Kulturhus og det gamle rådhus.

En 'port' ind til kultur- og handelslivet. Mulighed for erhverv eller boliger i det gamle rådhus. Yderligere 90 nye lejligheder og gode, grønne stier mellem Kumbelhaven, Farum Kulturhus og Farum Bytorv. Det er nogle af de perspektiver, der nu kan blive til virkelighed med byrådets vedtagelse af lokalplan 146 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2017.

"Jeg er virkelig glad for, at vi i Furesø Byråd har kunnet samles om at sætte gang i udviklingen af så centralt et sted i Farum: Nu står vi med en lokalplan og et konkret projekt, der dels bevarer den gamle skole, dels muliggør nogle rigtigt gode, grønne opholdsområder og passager mellem Frederiksborgvej, Farum Kulturhus og bytorvet," siger Susanne Mortensen, (C), formand for Udvalget for Byudvikling og boliger.

På onsdagens byrådsmøde vedtog byrådet, at de bevaringsværdige, gamle skolebygninger, der senest har været anvendt til rådhus, fremover skal huse op til 13 rækkehuse eller liberale erhverv, kontor, café og restaurant. Hvis det bliver boliger, kan de indrettes i to plan, så de vil være velegnede til familieboliger. Bliver det erhverv, skal det ikke mindst bidrage til liv og bevægelse i området.

"Bygningen skal omdannes med respekt for de bærende kulturværdier," tilføjer hun.

Lokalplanen giver mulighed for 90 nye etageboliger på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej, hvor der i dag er parkering til Kulturhuset, og hvor den tidligere daginstitution Solsikken lå. Boligerne bliver velegnet til flere målgrupper og får i overvejende grad privat altan. I stueetagen er der mulighed for at etablere boliger, liberalt erhverv, kontor, café og lignende.

Bagved og mellem bebyggelserne etableres der grønne fælles friarealer med adgang for alle.

"Processen med at nå hertil har været lang, for det har taget tid og krævet meget inddragelse af borgere og kommunens arkitekturudvalg at få samlet de mange ønsker og forventninger, der er til et så centralt område i byen. Men jeg er overbevist om, at vi står med et virkelig godt projekt nu," siger Susanne Mortensen.

Byliv, bedre stiforbindelser og markant portindgang

Lene Bang (A), næstformand i Udvalget for byudvikling og bolig mener, at de nye boliger i området vil forstærke bylivet omkring det allerede velbesøgte Farum Kulturhus.

"Nu får vi skabt liv i de gamle skolebygninger og løftet området som helhed med den tætte nærhed til Farum Bytorv, som også står overfor en større udvidelse. Planen åbner op for opholds- og siddemuligheder både i bibliotekshaven mellem biblioteket og sundhedshuset og omkring den nye boligbebyggelse og gode stiforbindelser rundt om Farum Kulturhus og til resten af området," siger hun.

Da den nye bebyggelse etableres som en randbebyggelse med skråtage og en markant portindgang ved hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej, vil byggeriet blive en ny og central indgang til området omkring Farum Kulturhus. 

Parkering

Parkering skal væsentligst ske i en ny parkeringskælder under den nye boligbebyggelse. Dette giver plads til, at besøgende til Farum Kulturhus kan parkere på en ny parkeringsplads på terræn, som der bliver plads til ved at fjerne Musikhuset, som har fungeret som danseskole.

Illustration, Frederiksborgvej 3-5

Frederiksborgvej 3-5

Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet har ønsket, at dette centrale område i…

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223