Pressemeddelelse

Samlet byråd ønsker aftale om Furesøgæld

Furesø Kommune slap nådigt igennem i de nationale udligningsforhandlinger. Nu skal næste skridt tages for at sikre klarhed over Furesøs økonomi. Et enigt byråd har sendt et brev til indenrigsminister Astrid Krag og bedt om en forhandling om den resterende del af Furesø-tilskuddet.

Resultatet af forhandlingerne om udligningsreformen blev godt 14 mio. kr. bedre for Furesø end regeringens oprindelige udspil. Men kommunen er dog fortsat en meget stor nettobidragsyder til udligningssystemet. De seneste 10 år er Furesøs bidrag til andre kommuner gennem udligningssystemet vokset med 100 pct. fra 160 mio. kr. i 2010 til 320mio. kr. i 2020. I samme periode er beskatningsgrundlaget i kommunen kun steget med 40 pct.

Store udgifter til renter og afdrag

Udligning er ikke Furesøs eneste økonomiske udfordring. Den store gæld fra før kommunesammenlægningen udgør i dag 2,2 mia. mia. kr. med årlige udgifter til renter og afdrag på 123 mio. kr. Samlet udgør Furesøs udgifter til udligning og betaling til den store gæld fra før kommunesammenlægningen ca. 20 pct. af Furesøs samlede skatteindtægter.

”Det er dejligt, at vi har stået sammen i byrådet om at få en bedre udligningsaftale end regeringens udspil. Nu har byrådet i enighed sendt et brev til indenrigsministeren. Vi har brug for klarhed over, hvordan den resterende del af tilskuddet til afvikling af gælden fra før kommunesammenlægningen skal udbetales. Vi vil gerne lande en samlet aftale med regeringen, der kan skabe vished om kommunens økonomi på den lange bane” siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Under forhandlingerne om udligningsreformen understregede Furesø den særlige situation med en stor gæld fra tiden før kommunesammenlægningen. Indenrigsministeriet meldte tilbage, at man ville se på Furesøaftalen, når et nyt udligningssystem var på plads.

Gruppeformændene for alle partier i byrådet har sendt et brev til indenrigsminister Astrid Krag for at få forhandlet en aftale på plads.

”Furesø blev født med en kæmpegæld, der stadig kaster stadig lange skygger. Det er vores ansvar at få styr på økonomien. Det kræver, at vi fortsætter med at effektivisere kommunens drift, men også at vi får en aftale på plads med regeringen om det særtilskud, der er fastlagt i Furesøaftalen,” siger Lars Carstensen (C), viceborgmester i Furesø Kommune.

Brev fra hele byrådet til indenrigsministeren

I brevet til indenrigsminister Astrid Krag kvitterer gruppeformændene fra alle byrådets partier for, at der i udligningsforhandlingerne blev lyttet til Furesøs ønsker.

I den supplerende Furesøaftale fra marts 2011 blev det besluttet, at Furesø Kommune vil modtage et yderligere særtilskud på samlet 250 mio. kr. (2011 prisniveau) i perioden 2022-2040. Det blev samtidig aftalt, at vilkårene for udbetaling af dette tilskud skulle aftales mellem parterne. 

Bred aftale om økonomien

Furesø Kommune kan først få overblik over sin økonomi, når der ligger en samlet og holdbar løsning for Furesøs økonomi. Derfor er der brug for dialog med Indenrigsministeriet. Løsningen vil bl.a. kunne omhandle:

 • Vilkår for udbetaling af tilskuddet fra 2022 og frem
 • Mulighed for at lægge lån om til mere favorable lånevilkår
 • Mulighed for at komme i betragtning til den nye forhøjede særtilskudspulje til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder.

Af hensyn til den økonomiske planlægning i kommunen ønsker Furesø Byråd at indlede et hurtigt forhandlingsforløb.

”Vi ser således gerne, at vi kan få en aftale på plads inden sommerferien, og vil bede ministeriet om at fremsende forslag til en mødeplan. Vi vil være maksimal fleksibilitet mht. mødetidspunkter”, afslutter byrådet sit brev.

Brev til indenrigsminister Astrid Krag er vedlagt nederst pressemeddelelsen.

Brev til Astrid Krag
 • Forhandling om resterende del af Furesøaftalen

  Kære Astrid

  Furesø Byråd vil gerne kvittere for, at der i udligningsforhandlingerne delvist er blevet lyttet til vores synspunkter - herunder at demografi og selskabsskatter bør vægte mere i udligningen.

  Der er imidlertid stadig en række forhold, der gør, at vi har brug for at få en dialog med ministeriet om en samlet og holdbar løsning for Furesøs økonomi.

  Furesø har de seneste 10 år oplevet en vækst på 100 pct. i vores bidrag til udligningssystemet: Fra 160 mio. kr. i 2010 til 320 mio. kr. i 2020. Vores beskatningsgrundlag er i samme periode kun steget med knap 40 pct. Hertil kommer, at det midlertidige tilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken og justering af det aldersbetingede udgiftsbehov på i alt 37 mio. kr. årligt, bortfalder med indgangen til 2021.

  Furesøs store gæld fra før kommunesammenlægningen udgør nu 2,2 mia. kr.
  med årlige udgifter til renter og afdrag på 123 mio. kr.

  Furesøs finansieringsudgifter til denne gæld udgør sammen med vores bidrag til udligning samlet ca. 20 pct. af kommunens skatteindtægter.

  Som bekendt sker der med indgangen til 2022 en omlægning af det særtilskud, som Furesø har modtaget i medfør af den såkaldte Furesøaftale. Tilskuddet udgør 77 mio. kr. i 2020, og skal altså ses i sammenhæng med finansieringsudgifterne til gælden fra før kommunesammenlægningen, der udgør 123 mio. kr.

  Særtilskuddet udbetales sidste gang i 2021. I den supplerende Furesøaftale fra marts 2011 blev det besluttet, at Furesø Kommune vil modtage et yderligere særtilskud på samlet 250 mio. kr. (2011 prisniveau) i perioden 2022-2040. Det blev samtidig aftalt, at vilkårene for udbetaling af dette tilskud skulle aftales mellem parterne.

  Der er i lyset heraf brug for, at vi i dialog med ministeriet finder en samlet og holdbar løsning for Furesøs økonomi. Løsningen vil kunne omhandle:

  • Vilkår for udbetaling af tilskuddet fra 2022 og frem
  • Mulighed for låneomlægning til mere favorable lånevilkår
  • Mulighed for at komme i betragtning til den nye forhøjede særtilskudspulje til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder.

  Af hensyn til den økonomiske planlægning i kommunen ønsker Furesø Byråd at indlede et hurtigt forhandlingsforløb. Vi ser således gerne, at vi kan få en aftale på plads inden sommerferien, og vil bede ministeriet om at fremsende forslag til
  en mødeplan. Vi vil være maksimalt fleksible med hensyn til mødetidspunkter.

  Med venlig hilsen
  Borgmester og gruppeformænd i Furesø Byråd


  Ole Bondo Christensen (Borgmester)
  Preben S. Petterson (A)
  Gustav Juul (V)
  Lars Carstensen (C)
  Tine Hessner (B)
  Øjvind Vilsholm (Ø)
  Ole F. Holleufer (I)
  Carsten Svensson (O)

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Preben S. Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Gustav Juul

Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Ole F. Holleufer

Bringetoften 5
3500  Værløse
E-mail: ofh@furesoe.dk
Mobil: 2067 3261

Carsten Svensson

Paltholmterrasserne 7D
3520 Farum    
E-mail: csv1@furesoe.dk
Tlf.: 9393 1164