Pressemeddelelse

Penge til bedre normeringer i Furesøs dagtilbud

Furesø Kommune tilføres knap 4 mio. kr. af de midler, der er afsat til at forbedre normeringerne i landets kommuner i 2020. I går besluttede byrådet, at pengene især skal gå til dagtilbud med mange børn med ressourcesvag baggrund, til sprogarbejdet i alle vuggestuer og til at støtte overgangen fra børnehave til skole.

I sidste års Finanslov besluttede et flertal på Christiansborg, at kommunerne i de kommende år skal tilføres penge til at forbedre normeringerne. Furesøs andel af midlerne er hvert år 3,95 mio. kr. I går besluttede byrådet, at pengene især skal fordeles til sociale normeringer og til særlige indsatser.

Størst behov i dagtilbud med mange udsatte børn

Furesø Kommune gennemførte i efteråret 2019 og i foråret tilsyn med alle dagtilbud. Tilsynet viste, at Furesøs dagtilbud er veldrevne med et generelt højt pædagogisk niveau. Tilsynet viste også, at de daginstitutioner, hvor der er flest børn med ressourcesvag baggrund, har allermest behov for at få tilført medarbejdere, der kan sikre, at børn og forældre kan få den ekstra støtte og vejledning, de har behov for.

”Vi afsatte i seneste budgetaftale 1 mio. kr. til bedre normeringer i alle Furesøs børnehaver. Med disse ekstra penge prioriterer vi især de dagtilbud, hvor der er mange børn med ekstra behov for støtte og hjælp. Vi vil gerne sikre lige vilkår for alle børn i Furesø. Det kræver reelt flere ressourcer, der hvor børnenes udfordringer er størst. Men kommer der flere penge i 2021, vil vi naturligvis også have fokus på en fordeling, der giver alle dagtilbud et løft”, siger Bettina Ugelvig Møller (S), formand for Udvalg for dagtilbud og skoler.

Knapt halvdelen af de årligt 4 mio. kr. fordeles til de dagtilbud, der har den højeste andel af børn med ressourcesvag baggrund.

Midler til sprog i vuggestuerne

Forskning viser, at børns sprog udvikles allermest i deres første leveår. Derfor går hver tredje krone til at styrke sprogindsatsen med vuggestuebørn. Ekstra midler til flere medarbejdertimer i vuggestuerne vil gøre det muligt at styrke sprogindsatsen både i det daglige arbejde og i dialogen med forældrene. Der vil være fokus på at understøtte den tidligere opsporingsindsats, til overgangen fra hjemmet til vuggestuen og til tidlig støtte til børn med sproglige udfordringer.

”Forskningen viser, at børns sprogudvikling allerede som 2-årige har betydning for deres læsefærdigheder i 6. klasse. Men også bare evnen til at kunne udtrykke sine følelser og tanker er så vigtig for ethvert barn. Med disse penge ønsker vi at sætte ind tidligt. Det vil komme børnene til gavn hele deres liv”, siger Bettina Ugelvig Møller.

Hver ottende ekstra krone vil gå til alle børnehavebørn for at understøtte deres overgang fra børnehave til FFO og skole. Desuden går der et beløb til specialbørnehaven Humlehaven.

De statslige midler er først landet i Furesø dette forår, og fordi foråret har været særligt på grund af corona, fordeles midlerne anderledes i 2020 end i de kommende år. De første fem måneders midler, svarende til 1,6 mio. kr. fordeles ligeligt efter børnetal mellem dagtilbuddene til de særlige corona-omstændigheder. De resterende 2,4 mio. kr. fordeles til sociale normeringer og særlige indsatser. Midlerne udbetales med det samme til dagtilbuddene.

Regeringen har stillet i udsigt, at der kommer yderligere midler til minimumsnormeringer i 2021. 

Børnehavebørn Laver Bevægelse Og Motorik I Den Nye Søndersø Hal

Dagtilbud, Skole og Unge

I Furesø Kommune har vi 7 folkeskoler, en 10. klasses skole, en ungdomsskole og 27 dagtilbud for børn fra 0 - 6 år. Her kan du læse mere om de enkelte…

Kontakt

Bettina Ugelvig Møller

Nørrevænget 61
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5909
E-mail: bum1@furesoe.dk

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

E-mail kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)