Pressemeddelelse

Furesøs dagtilbud har fuld åbningstid fra den 25. maj

Furesøs Udvalg for dagtilbud og familier har besluttet, at alle dagtilbud i Furesø har fuld åbningstid fra den 25. maj. Det er i overensstemmelse med de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

”Fra mandag den 25. maj vender børnene i Furesøs dagtilbud tilbage til kammeraterne fra stuen med kendte voksne og får en hverdag, der ligner tiden før nedlukningen. De vil fortsat skulle vaske hænder ofte, og der vil også stadig blive gjort ekstra rent. Børnene vil også stadig være meget udenfor – det er jo forår og snart sommer”, siger Bettina Ugelvig Møller, formand for Udvalg for dagtilbud og familier.

De almindelige forhold i dagtilbuddene kommer efter, at Sundhedsstyrelsen har ændret deres anbefalinger. De anbefaler, at daginstitutioner i det meste af tiden skal organiseres i faste stuer. Stuen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og der er faste kendte voksne omkring børnene.

Der er fortsat et skærpet krav til hygiejne og rengøring af kontaktflader.

Efter at afstandskravet er ændret fra 2 til 1 meter, har Børne- og Undervisningsministeriet meldt ud, at de usædvanlige krav til ekstra kvadratmetre er ophævet. Det betyder, at alle Furesøs børn kan forlade spejderhytter, klubhuse og andre lokaler og vende tilbage til deres normale hverdag i deres børnehus.

”Jeg ved, at coronatiden og den begrænsede åbningstid har været hård for nogen forældre. Men jeg håber også, at de alligevel har nydt eftermiddagene sammen med deres børn i en noget anderledes hverdag. Nu får de fleksibiliteten tilbage og skal ikke tilmelde deres børn eller fortælle om hente- og bringetider. Det er rigtig godt”, siger Bettina Ugelvig Møller og fortsætter:

”Jeg vil også gerne takke medarbejdere og ledere i Furesøs dagtilbud. De har ydet en kæmpe indsats for, at børnene har haft en god og glad hverdag med de særlige corona-retningslinjer. Det er en lettelse for alle, at der nu bliver mere normale forhold. Men der er stadig meget, medarbejderne skal tage sig særligt af. Derfor er det dejligt at mærke den opbakning og støtte, forældre har vist deres dagtilbuds pædagogiske medarbejdere i denne tid – det håber jeg fortsætter for fuld styrke ”.

Da åbningstiderne bliver normale ophører nødpasning fra den 25. maj.

Kun symptomfri børn og vokse må komme i dagtilbuddene, og alle skal vaske hænder eller spritte af ved ankomst. Ved aflevering skal forældre og børn også vente med at gå ind på legepladsen eller i garderoben, til der er god plads til, at alle kan overholde 1 meters afstand.

Vask hænder - host eller nys i ærmet

Coronavirus: Sådan forholder vi os i Furesø

Furesø Kommune har iværksat en række beredskabstiltag ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinge for at modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Kontakt

Bettina Ugelvig Møller

Nørrevænget 61
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5909
E-mail: bum1@furesoe.dk