Pressemeddelelse

Strategi for ladestandere baner vejen for tusindvis af elbiler i Furesø

Der er i dag 188 elbiler i Furesø Kommune. Det tal forventes at stige til mellem 6.700 og 8.400 elbiler i 2030. En udvikling, der passer godt ind i Furesø Kommunes klimamål. Men el-biler skal lades op, så nu sendes en ny strategi for ladestandere i høring. Kommunen inviterer til borgermøde den 22. juni.

Furesøs borgere er langsomt ved at vende tilbage til hverdagen. Flere møder igen op på arbejde, og mange genoptager derfor også deres transportvaner. Derfor er indsatsen for at gøre transport og mobilitet klimarigtig og grøn blevet højaktuel.

Byrådet har senest med 2030-mål bekræftet, at Furesø er en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2 udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger. Byrådet har besluttet at styrke arbejdet for CO2 neutral energiforsyning, grøn mobilitet – herunder opstilling af ladestandere til elbiler. For selvom rigtig mange ture kan tages på cykel, el-cykel eller med tog og bus, så har mange familier og virksomheder brug for en bil.

Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling: ”Med ladestanderstrategien vil vi sikre, at bilejere får bedre mulighed for at oplade elbiler og dermed får større incitament til at skifte til el-køretøjer. Mange elbiler bliver naturligvis opladt på hjemmeadressen, men som kommune har vi også et ansvar for at gøre ladestandere tilgængelige. Derfor bliver der opstillet mindst én ladestander på kommunale parkeringsarealer med 20 parkeringspladser inden 2025, og vi får undersøgt, hvor der er behov for ladestandere generelt.”

Furesø er den kommune i Nordsjælland, der har flest el-biler i den kommunale flåde. Kommunen har derfor allerede opstillet et stort antal ladestandere på Furesø Rådhus, Driftsgården og enkelte andre steder for at dække behovet for opladning af kommunens el-biler. De offentligt ladestandere er også populære, bl.a. tiltrækker hurtig-ladestanderen ved Furesø Rådhus mange el-bilister, også fra andre kommuner.

”Jeg er rigtig glad for, at vi er fremme i skoene her i Furesø Kommune på den grønne mobilitet, også hvad angår el-biler. Det seneste år har de to særlige udvalg om fremkommelighed, trafiksikkerhed og trafikstøj understreget vigtigheden af at gøre mobiliteten grøn og støjsvag. El-biler er helt oplagt en del af denne løsning, og strategien for ladestandere skal sikre, at opladning ikke bliver en barriere”, siger Lene Munch-Petersen.

Strategi for ladestandere i Furesø Kommune beskriver, hvilke initiativer kommunen kan tage, men redegør også for, at det er en fælles opgave for samfundet, dvs. borgere og erhvervsliv har deres andel af løsningen for omstillingen af transporten til at blive klimarigtig. ”Vi inviterer nu borgere og erhvervsliv med i indsatsen. Fx vil vi - udover borgermødet her i juni, tilbyde netværksmøder for bolig-, andels-, ejer- og grundejerforeninger med formidling af viden, information fra andre aktører og egne erfaringer med omstilling af transporten”, slutter Lene Munch-Petersen.

Borgermøde den 22. juni

Furesø Kommune inviterer til høring og diskussion af strategi for ladestandere i Furesø Kommune den 22. juni kl. 19 - 20.30 på Furesø Rådhus. Tilmeld dig på www.furesoe.dk/ladestanderstrategi.

Fakta 

Efter vedtagelsen af Strategi for ladestandere vil indsatserne blive indarbejdet i den kommende Trafik- og mobilitetsplanen, samt i de indsatser, som Furesø Kommune arbejder med i forbindelse med implementeringen af Verdensmålene i den kommunale agenda.

Strategien beskriver mål for at fremme udviklingen ud fra seks indsatsområder:

  1. Kommunen som ejer af en elbilflåde.
  2. Kommunen som arbejdsgiver og ejer af parkeringsarealer.
  3. Samarbejde med erhvervslivet
  4. Bolig-, andels-, ejer- og grundejerforeninger uden egen parkering ved boligen
  5. Boligejere med privat parkering ved boligen
  6. Samarbejde med andre kommuner og interessenter.

Viden fra den rapport, som Elbil-kommissionen eller Anders Eldrup-udvalget forventes at komme med i sommeren 2020, vil så vidt muligt blive indarbejdet i den videre proces for at fremme omstillingen af bilparken i Furesø Kommune.

Elladestander Og Delebil, Furesø Rådhus, elbil, 2017

Høringsmateriale: Strategi for ladestandere i Furesø Kommune

Et af de tiltag, som er vigtige er, omstillingen til el-biler. Selvom rigtig mange ture kan tages på cykel, el-cykel eller med tog og bus, så har mang…

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660