Pressemeddelelse

Furesø Kommune åbner dørene igen

Fra mandag den 15. juni 2020 kan borgere igen booke tid til Borgerservice, jobsøgende kan møde op på Jobcentret, og borgere vil kunne mødes fysisk med kommunen. Dog er der fortsat restriktioner, så coronasmitten ikke bluser op.

Siden den 11. marts har Borgerservice kørt på nødberedskab. Jobcentret har talt med arbejdsløse digitalt. Og mange samtaler med børn, unge og voksne er foregået over telefonen. Men fysiske møder bliver nu mulige igen med de seneste udmeldinger fra Justitsministeriet.

”Borgerne vil opleve, at Furesø Kommune åbner dørene igen. Man kan få lavet pas, møde en jobvejleder og have en fysisk samtale med en socialrådgiver. Langt de fleste administrative medarbejdere har været flittige på hjemmearbejdspladserne. Men nu vil borgerne også kunne møde dem fysisk igen, siger kommunaldirektør Steen Vinderslev.

Book tid hos Borgerservice

Skal man have lavet nyt pas, kørekort eller andet hos Borgerservice, skal du som vanligt bestille tid hjemmefra via Furesø Bibliotekers hjemmeside eller ringe op til kontaktcentret på 7235 4000. Vielser vil fortsat foregå udendørs. Og Jobcentret åbner dørene på mandag den 15. juni for borgere med forudgående aftale.

Hjemme- og sygeplejen har været fuldt åben i flere uger. Det samme gælder visitationen. Der er fortsat kun individuel genoptræning efter sundhedsloven, og ikke holdundervisning. Vedligeholdende træning efter serviceloven er under genetablering. På Aktivitetscentre, Skovgården og Gedevasevang er cafeerne og begrænsede antal aktiviteter også åbne. Nu åbner også en del af motionsrummene på Gedevasevang, hvis man aftaler det på forhånd. Dagtilbuddet Lillevang er i gang med en mere opdelt genåbning. Sidste hold kommer i gang den 22. juni.

Fortsat udendørsbesøg på plejecentre

På plejecentre er retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen stadig, at møder mellem beboere og pårørende fortrinsvis skal foregår udendørs. Kan en beboer ikke komme ud, kan besøget foregå indenfor. Pårørende kan også besøge deres kære hyppigere og mere fleksibelt end i den første tid.

Almindeligt socialarbejde

Der var under hele nedlukningen særligt fokus på at sikre, at udsatte borgere fik den nødvendige støtte og hjælp. Den fysiske kontakt var erstattet med telefon og digital kontakt i form af virtuelle møder. Sagsbehandlingen foregik hjemmefra og kun med mulighed for fysiske møder med borgerne i kritiske sager. Med de seneste ændringer på socialområdet, kører området normalt, og alle kan igen få et fysisk møde med deres rådgiver.

Furesø Rådhus åbner også igen dørene fra kl. 8-16 (fredag til kl. 15). Det er dog indtil den 30. august ikke muligt for foreninger at booke rådhusets mødelokaler.

Da Furesø Kommune fortsat følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil borgere møde spritflasker og mødelokaler med færre deltagere end før coronatiden. Borgere opfordres også til at ringe eller booke tider elektronisk inden, de møder op fysisk i Borgerservice, Jobcentret eller andre dele af kommunen. Følg kommunens hjemmeside for de mest aktuelle åbningstider, sundhedsmæssige forbehold og nyheder.

Coronavirus: Sådan forholder vi os i Furesø

Denne side opdateres løbende og dagligt. Opret et abonnement på emneordet 'corona' - under kategorien Sundhed - for at blive tippet direkte i din mail…

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

E-mail kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)